Vilniuje vyko ACEEEO direktorių valdybos posėdis

2018-03-12

2017 m. lapkričio mėnesį Europos rinkimų organizatorių asociacijos (ACEEEO) direktorių valdyba Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) paskyrė 2018 metais ACEEEO pirmininkaujančia šalimi ir priėmė sprendimą kasmetinę ACEEEO konferenciją organizuoti Lietuvoje.

Vilniuje vyko ACEEEO direktorių valdybos posėdis

Penktadienį (kovo 9 d.) įvyko pirmasis ACEEEO direktorių valdybos posėdis Vilniuje. Posėdžiui pirmininkavo ACEEEO generalinis sekretorius Zsolt Szolnoki ir VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė. Valdybos posėdyje buvo pristatyta asociacijos 2014–2018 m. strateginio plano įgyvendinimo eiga, kitų ketverių metų (2019–2023) asociacijos strateginis planas, pasiūlyta ACEEEO garbės nariu pripažinti buvusįjį Rumunijos nuolatinės rinkimų komisijos generalinį sekretorių Csaba Tiberiu Kovacs bei aptarti kiti su asociacijos veikla susiję klausimai.

Vykusiame posėdyje buvo patvirtinta ir 27–osios kasmetinės ACEEEO konferencijos, vyksiančios 2018 m. rugsėjo 5–7 dienomis Lietuvoje, tema – „Rinkėjo privatumo, saugumo ir sąžiningumo užtikrinimas" (angl. k. Guaranteeing Voter Privacy, Security, Integrity).

Paskutinė ir vienintelė metinė ACEEEO konferencija Lietuvoje vyko 1998 m. lapkričio 25–27 dienomis Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime. Tuomet, prieš 20 metų, konferencijoje buvo gvildenama viešumo ir teisingumo rinkimų procese problema. Bendradarbiaujant su Tarptautiniu rinkimų fondu (JAV) buvo surengta ir rinkimų technologijų bei įrangos paroda. Konferenciją atidarė ir sveikinimo kalbas sakė tuometiniai valstybės vadovai – Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis. Prieš du dešimtmečius vykusioje konferencijoje dalyvavo 62 rinkimų ekspertai iš daugiau kaip 60 šalių.

1991 m. ACEEEO buvo įsteigta aukščiausiųjų rinkimų organizavimo ir pilietinio ugdymo institucijų vadovų, akademikų ir nacionalinės valdžios atstovų, siekiančių sustiprinti demokratijos raidą pasaulyje, iniciatyva. Šiandien asociacija jungia ne tik rinkimus organizuojančias institucijas iš viso pasaulio, bet ir rinkimų srityje dirbančias nevyriausybines organizacijas, mokslinių tyrimų centrus, tarptautines organizacijas iš Austrijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Prancūzijos, Švedijos ir kitų pasaulio šalių.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
el. p.: komunikacija@vrk.lt