Serialo „Naisių vasara" tyrimas

2018-02-27

Vyriausioji rinkimų komisija (Komisija), reaguodama į visuomenės susirūpinimą, ar seriale ,,Naisių vasara" nebuvo skleidžiama paslėpta politinė reklama, informuoja, kad šiuo metu Komisijos darbo grupė (Darbo grupė) tęsia tyrimą.

Serialo „Naisių vasara

2016 m. gautų pranešimų tyrimas

Komisija, 2016 m. vasarą, gavusi pranešimą dėl serialo „Naisių vasara" 7-ojo sezono, pradėjo tyrimą. Tyrimą vykdyti buvo pavesta Darbo grupei, sudarytai iš dviejų ankstesnės kadencijos Komisijos narių (Elenos Masnevaitės ir Justino Žilinsko (paskirtų į Komisiją nuo Teisingumo ministro) ir Komisijos sekretoriato Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėjos Linos Petronienės. Minėtajai Darbo grupei kartu buvo pavesta ištirti ir kitus Ramūno Karbauskio remiamus projektus.

2017 m. birželio 14 d. Darbo grupė parengė išvadą, kuri buvo įkelta į Komisijos dokumentų valdymo informacinę sistemą. Darbo grupė nenustatė, kad kiekvienu atskiru atveju buvo pažeisti Seimo rinkimų ar Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymai. Kadangi įvairių renginių, projektų mecenatu, globėju buvo įvardintas R. Karbauskis, o ne paramą suteikę juridiniai asmenys, suabejota, ar nebuvo pažeistos mokesčių įstatymų nuostatos dėl paramos skyrimo ir siūlyta surinktą medžiagą perduoti VMI.

Po savaitės nuo Išvados parengimo, t. y. 2017 m. birželio 22 d., pasikeitė Komisijos sudėtis – buvo sudaryta nauja Komisija. Darbo grupės veikloje dalyvavusių Komisijos narių įgaliojimai baigėsi.

Tęsiamas tyrimas dėl serialo ,,Naisių vasara"

Pažymėtina, kad prašymų ištirti kitus, iki 2016 metų serialo „Naisių vasara" rodytus sezonus, anksčiau nebuvo gauta. Pastaruoju metu Komisija sulaukė papildomų pranešimų dėl serialo ,,Naisių vasara". Tyrimas atnaujintas. Planuojama peržiūrėti ir serialo ankstesnius sezonus ir išnagrinėti pareiškėjų nurodytas aplinkybes.

Siekiant objektyvumo, tyrimui atlikti sudaryta Darbo grupė iš 3 Komisijos narių, pasiūlytų ne politinių partijų, ir 3 sekretoriato darbuotojų.

Atsižvelgiant į vykdomo tyrimo apimtis bei tai, kad lygiagrečiai yra atliekami ir kiti nesusiję tyrimai, Darbo grupė tikisi tyrimo išvados projektą parengti 2018 m. kovo mėnesį.

Šį trečiadienį, vasario 28 d., rengiamas Komisijos posėdis. Bus siūloma įtraukti į darbotvarkę klausimą dėl š. m. vasario 26 d. Komisijai pateiktų UAB „Agrokoncernas" paramos teikimo metinių ataskaitų, kuriose nurodoma informacija apie bendrovės skirtą paramą įvairiems juridiniams asmenims 2013–2016 metais, kartu su ankstesnės Darbo grupės tyrimo išvada perdavimo VMI.

Išmoktos pamokos

Kadangi politinės kampanijos laikotarpiu Komisiją pasiekia daug pranešimų, paklausimų apie rinkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, siekiant operatyviai juos išnagrinėti, ne visi pranešimai yra svarstomi Komisijos posėdžiuose. Jei Komisijos darbo grupės nesiūlydavo pripažinti veikos pažeidimu ar pranešimai pasirodydavo nepagrįsti, į Komisijos posėdžius svarstyti jie nebūdavo teikiami.

Šiuo metu Komisijos nariai rengia Komisijos darbo reglamento pakeitimo projektą. Jame bus siūloma detalizuoti Komisijos darbo grupių veiklą bei tyrimų rezultatų aptarimą Komisijoje. Iki naujo reglamento priėmimo siūlysime visas Darbo grupių išvadas svarstyti Komisijos posėdžiuose nepaisant to, ar skundas pagristas (ar ne), ar pateikta realybę atitinkanti informacija (ar ne). Visi Komisijos posėdžiai transliuojami tiesiogiai.

Komisijoje diskutuosime dėl siūlymo įstatymų leidėjui spręsti, ar nereikia detaliau reglamentuoti informacijos apie paramos teikėjus skleidimo. 

Komisija 2017 m. gruodžio mėnesio pradžioje teikė visuomenei svarstyti Rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu projektą, kuriame siūlyta politine reklama laikyti informacinius pranešimus, kai pernelyg dažnai ir (arba) sistemingai viešinamas politinės kampanijos dalyvio renginių rėmimas, mecenavimas ir kita, nepaisant to, kad prie renginio finansavimo asmuo asmeniškai visiškai arba tiesiogiai neprisidėjo. Rekomendacijų projektas bus svarstomas Komisijos posėdyje.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt