Keičiasi fizinių asmenų aukų ir partijos nario mokesčių limitai

2018-03-01

Keičiasi fizinių asmenų aukų ir partijos nario mokesčių limitai

Lietuvos statistikos departamentui 2018 m. vasario mėnesį paskelbus pranešimą dėl šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio, tapo aišku, kad 2018 metais prasidėsiančių politinių kampanijų metu fiziniai asmenys galės aukoti iki 8 850 Eur, kandidatai – savo politinei kampanijai, partijos nariai mokėti nario mokestį iki 17 700 Eur.

Fizinių asmenų aukų politinės kampanijos dalyviams, kandidatų nuosavų lėšų, skirtų politinei kampanijai finansuoti, ir partijos nario mokesčio limitai nustatomi pagal praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydį.

Primintina, kad tiek vieno asmens paaukotų aukų suma, ar partijos nario sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti aukotojo, partijos nario deklaruotų pajamų 10 procentų.

Apie aukų ir nario mokesčio limitus

Pagal Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsnį fizinis asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui gali paaukoti auką, neviršijančią 10 VMDU dydžių. Bendra vieno fizinio asmens aukų suma savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų. Į šiuos dydžius neįskaičiuojamos mažos fizinių asmenų aukos (per politinę kampaniją vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui neviršijančios 12 eurų).

Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje, į politinių partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų keliamų kandidatų sąrašus įrašyti kandidatai ir referendumo iniciatoriai savo politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių.

Pagal Politinių partijų įstatymą politinės partijos narys per metus politinei partijai gali sumokėti nario mokestį, neviršijantį 20 VMDU dydžių. Bendra politinės partijos nario mokesčio politinei partijai suma per metus negali viršyti 10 procentų politinės partijos nario deklaruotų praėjusių kalendorinių metų metinių pajamų. Jeigu bendra politinės partijos nario mokesčių politinei partijai suma per metus viršija 360 eurų, politinės partijos narys privalo deklaruoti savo turtą ir pajamas.

Leitinus aukų ir nario mokesčių dydžius bei aukų limitų kaitą galima rasti ČIA.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt