Finansinių ataskaitų rinkiniai teikiami iki kovo 15 d.

2018-03-07

Vyriausioji rinkimų komisija (Komisija) primena, jog kovo 15 d., yra paskutinė diena, kuomet politinės partijos privalo pateikti praėjusių metų finansines ataskaitas.

Finansinių ataskaitų rinkiniai teikiami iki kovo 15 d.

Pagal Politinių partijų įstatymą, politinės partijos kasmet ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos Komisijai privalo pateikti patvirtintą praėjusių kalendorinių metų finansinių ataskaitų rinkinį (balansą, veiklos rezultatų ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą). Su Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkiniu teikiamas ir Politinės partijos nario mokesčio registracijos žurnalas.

Siekiant užtikrinti tinkamą Politinių partijų įstatyme numatytus reikalavimus atitinkantį finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą, vasario-kovo mėnesiais, politinių partijų atstovams Komisija rengė mokymus temomis „Narių mokesčių žurnalo pildymas ir pateikimas" bei „Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimas". Partijų atstovai buvo supažindinti su finansinių ataskaitų rinkinio parengimu Komisijos informacinėje sistemoje ir jų pateikimu Komisijai, aptarti probleminiai klausimai.

Išsamius 2011-2016 m. politinių partijų pateiktus finansinių ataskaitų rinkinius galima rasti ČIA. Iš politinių partijų gavus 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinius, su jais bus galima susipažinti toje pačioje nuorodoje.

2018 m. kovo mėn. Teisingumo ministerijos pateiktais duomenimis, kaip ir praėjusiais 2017 metais, 23 Lietuvoje registruotos politinės partijos atitinka Politinių partijų įstatymo reikalavimus. Teisingumo ministerijos duomenimis, Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, likvidavimas inicijuojamas trims politinėms partijoms (Lietuvos socialdemokratų sąjungai, Lietuvos žaliajai partijai ir Tautos pažangos partijai), dvi politinės partijos (Lietuvos politinių kalinių partija ir Tautos vienybės sąjunga) turi teisinį statusą „likviduojamas". Su politinių partijų sąrašais ir jų teisiniu statusu galima susipažinti ČIA.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
el. p.: komunikacija@vrk.lt