Atliktas tarnybinis patikrinimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Dano Palucko teistumo

2018-03-05

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininko įsakymu š. m. vasario mėnesį buvo sudaryta tarnybinio patikrinimo komisija (Komisija), kuriai buvo pavesta ištirti su Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Dano Palucko teistumu susijusias aplinkybes.

Atliktas tarnybinis patikrinimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Dano Palucko teistumo

Tarnybiniu patikrinimu buvo siekta išsiaiškinti ar Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (IRD) pateikė duomenis Komisijai apie Dano Palucko teistumą Italijos Respublikoje prieš 2011 m. vasario 27 d. ir 2015 m. kovo 1 d. vykusius savivaldybių tarybų rinkimus ir 2016 m. spalio 9 d. vykusius Seimo rinkimus. Jei taip, tai dėl kokių priežasčių Dano Palucko teistumas Italijos Respublikoje buvo nenurodytas kandidatų anketose minėtųjų rinkimų metu ir nebuvo vertinamas kaip galimas rinkimų įstatymų pažeidimas.

Tiek Savivaldybių tarybų rinkimų, tiek Seimo rinkimų įstatymuose kandidatui yra numatyta pareiga nurodyti duomenis kandidato anketoje, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo sprendimu bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo.

Atlikus VRK turėtų duomenų bei iš IRD gautos informacijos analizę, nustatyta, kad Dano Palucko pavardė VRK buvo nurodyta IRD teiktuose Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro ir jo archyvo išrašuose.

Dalyvaudamas 2011 m., 2015 m. ir 2016 m. rinkimuose, Danas Paluckas kandidato anketose buvo nurodęs, kad yra teistas (Panevėžio miesto apylinkės teismas, 1996 m.). VRK išleistuose kandidatų sąrašų plakatuose ir leidiniuose prie Dano Palucko pavardės buvo nurodyta, jog šis kandidatas „Teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos".

Šiuo metu galiojančiuose rinkimų įstatymuose nėra aiškiai reglamentuoti atvejai, kai kandidatas yra teistas daugiau nei vieną kartą. Tyrimo metu paaiškėjo, kad kandidatui anketoje į klausimą apie jo teistumą atsakius „taip" ir gavus iš IRD išrašą apie kandidato teistumą, VRK netikrino, ar kandidatas turėjo vieną teistumą ar kelis.

Pažymėtina, kad šiuo metu rinkimus reglamentuojantys aktai numato, kad kandidatui, nepaisant vieną ar daugiau kartų jis buvo teistas, VRK leidžiamame kandidato rinkimų plakate, taip pat plakate su kandidatų sąrašu prie kandidato pavardės turi būti pažymėta: „Teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos", t. y. nurodant vienaskaitas ,,nuosprendžiu", ,,nusikalstamos veikos".

Ateityje, siekiant išvengti tokio pobūdžio nesusipratimų, įstatymų leidėjui bus siūloma detaliau reglamentuoti informacijos apie teistumą pateikimą rinkėjams.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt