Skelbiami politinių partijų 2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

2018-03-19

Pagal Politinių partijų įstatymą, politinės partijos kasmet ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pateikia patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinį ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą, auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu ji privaloma, bei politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnalą.

Skelbiami politinių partijų 2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

Iki 2018 m. kovo 15 d., iš 23 politinių partijų, kurios atitinka Politinių partijų įstatyme numatytus reikalavimus, gauta 16 finansinių ataskaitų rinkinių, dar trys politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinį patvirtino VRK informacinėje sistemoje (VRK IS), bet nepateikė VRK. Narių mokesčių registracijos žurnalus pateikė 13 partijų. Dvi partijos (Emigrantų partija ir Lietuvos Rusų sąjunga) Aiškinamajame rašte nurodė, jog nario mokesčių nerinko, o Politinė partija Rusų aljansas apie renkamą nario mokestį informacijos nenurodė. Auditoriaus ataskaitą, kuri reikalinga partijai per kalendorinius metus gavus didesnę kaip 200 VMDU dydžio pajamų sumą (164 600 Eur) dėl pastebėtų faktų, turėjo pateikti ir pateikė 7 politinės partijos.

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių nepateikė: Kartų solidarumo sąjunga, Kovotojų už Lietuvą sąjunga, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga, Žemaičių partija.

Politinės partijos nurodė 2017 metais gavusios 6 707 003,69 Eur pajamų. Didžiausią dalį sudaro valstybės biudžeto asignavimai.

Politinių partijų 2017 metais gautos lėšos: 

Eil. Nr.

Finansavimo šaltiniai

Suma, Eur

PPĮ numatyti finansavimo šaltiniai

6 689 838,35

1.

Valstybės biudžeto asignavimai

5 107 120,00

2.

Bankų paskolos

45 300,00

3.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo savanoriškai skiriama
1 procento dydžio sumokėto metinio pajamų mokesčio dalis

982 929,20

4.

Politinės partijos nario mokesčiai

458 645,52

5.

Lėšos iš kitos politinės partijos veiklos

95 836,63

6.

Palūkanos už banko sąskaitoje esančias lėšas

7,00

Kiti finansavimo šaltiniai

17 165,34

1.

Politinės kampanijos lėšų likučiai, gauti į politinės partijos einamąją banko sąskaitą

12 630,34

2.

Kita

4 535,00

Iš viso

6 707 003,69

 

2018 m. kovo mėn. Teisingumo ministerijos pateiktais duomenimis, kaip ir praėjusiais 2017 metais, 23 Lietuvoje registruotos politinės partijos atitinka Politinių partijų įstatymo reikalavimus. Teisingumo ministerijos duomenimis, Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, likvidavimas inicijuojamas trims politinėms partijoms (Lietuvos socialdemokratų sąjungai, Lietuvos žaliajai partijai ir Tautos pažangos partijai), dvi politinės partijos (Lietuvos politinių kalinių partija ir Tautos vienybės sąjunga) turi teisinį statusą „likviduojamas". Su politinių partijų sąrašais ir jų teisiniu statusu galima susipažinti ČIA.

Išsamius politinių partijų 2011 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius rasite ČIA.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
el. p.: komunikacija@vrk.lt