VRK pirmininkės pavaduotoja-sekretore išrinkta Svetlana Misevičienė

2018-03-16

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) vakar dienos posėdžio metu išrinko pirmininko pavaduotoją-sekretorių.

VRK pirmininkės pavaduotoja-sekretore išrinkta Svetlana Misevičienė

Pirmininkės Lauros Matjošaitytės pasiūlytai VRK narės Svetlanos Misevičienės kandidatūrai VRK nariai pritarė.

VRK įstatymas (Įstatymas) numato, jog pirmininkas turi du pavaduotojus, kuriuos VRK renka posėdyje. Pirmininko pavaduotojai renkami iš narių, kuriuos į VRK pasiūlė teisingumo ministras, Respublikos Prezidentas arba Lietuvos teisininkų draugija.

Įstatymo 15 straipsnis nustato, kad vienas iš VRK pirmininko pavaduotojų yra VRK sekretorius. Komisijos sekretorius pasirašo VRK posėdžių protokolus, rūpinasi raštvedyba, taip pat atlieka kitas, VRK arba jos pirmininko pavestas pareigas.

 

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
el. p.: komunikacija@vrk.lt