Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio rengtos diskusijos finansuotos iš neteisėto finansavimo šaltinio

2018-03-15

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), įvertinusi Vilniaus apygardos prokuratūros VRK pateiktus ikiteisminio tyrimo duomenis, jog Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (LRLS) 2016 m. Seimo rinkimų politinė kampanija iš dalies buvo finansuota iš neteisėto finansavimo šaltinio bei LRLS papildomai pateiktus duomenis dėl diskusijų „Mokytojas – svajonių profesija" (vykusi 2016 m. kovo 1 d.), „Lietuvos finansų realybė ir sprendimai ateičiai" (2016 m. kovo 24 d ), „Ar Lietuvoje įmanoma sukurti „Google" dydžio įmonę?", kurios metu buvo pristatomas „Lietuvos inovacijų planas" (2016 m. balandžio 4 d.), „Žalia Lietuva: kaip gyvensime po 10 metų?" (2016 m. gegužės 4 d.) bei VšĮ „Laisvės studijų centras" rengtų pilietiškumo pamokų Lietuvos mokyklose sąsajų su LRLS dalyvavimu 2016 m. Seimo rinkimuose, posėdžio metu nusprendė:

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio rengtos diskusijos finansuotos iš neteisėto finansavimo šaltinio
 • Pripažinti LRLS 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis VšĮ „Laisvės studijų centras" diskusijų „Lietuvos finansų realybė ir sprendimai ateičiai" ir „Ar Lietuvoje įmanoma sukurti „Google" dydžio įmonę?" rengimo išlaidas (2 670,07 Eur) ir nepinigine auka.
   
 • Pripažinti, kad LRLS 2016 m. Seimo rinkimų politinė kampanija pažeidžiant Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą (Įstatymas) finansuota nepriimtina VšĮ „Laisvės studijų centras" auka, tai yra iš neteisėtų finansavimo šaltinių.
   
 • Pripažinti LRLS 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis iš partijos einamosios sąskaitos apmokėtas diskusijų „Mokytojas – svajonių profesija" ir „Žalia Lietuva: kaip gyvensime po 10 metų?" rengimo išlaidas (1 151,91 Eur).
   
 • Pripažinti, kad, LRLS 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodžius diskusijų „Lietuvos finansų realybė ir sprendimai ateičiai" ir „Ar Lietuvoje įmanoma sukurti „Google" dydžio įmonę?" rengimo išlaidų (bendra suma – 3 821,98 Eur) ir nepiniginės VšĮ „Laisvės studijų centras" aukos (2 670,07 Eur), buvo pažeistos Įstatymo 17 straipsnio 6 ir 7 dalys.
   
 • Pavesti VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį.
   
 • Nepripažinti, kad VšĮ „Laisvės studijų centras" Pilietiškumo pamokas organizavo LRLS interesais.
   
 • Pripažinti, kad LRLS 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimas nepinigine VšĮ „Laisvės studijų centras" auka, tai yra iš neteisėtų finansavimo šaltinių, šios aukos ir VšĮ „Laisvės studijų centras" lėšomis rengtų diskusijų išlaidų nenurodymas politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje bei 2017 m. spalio 19 d. VRK sprendimu Nr. Sp-175 „Dėl Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo iš neteisėto finansavimo šaltinio" nustatytas šiurkštus Įstatymo pažeidimas sudaro vieno nusižengimo visumą.

Už šį šiurkštų pažeidimą atsakomybė LRLS jau yra pritaikyta 2017 m. spalio 26 d. VRK sprendimu Nr. Sp-178 „Dėl 2017 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo" bei yra proporcinga įvertinus ir šioje išvadoje nustatytus faktus.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
el. p.: komunikacija@vrk.lt