Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio skundą

2018-03-30

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija išnagrinėjo administracinę bylą dėl Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (LRLS) skundo dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimo dalies, neskirti valstybės biudžeto asignavimų dėl šiurkštaus politinės kampanijos finansavimo pažeidimo vieną pusmetį ir pagal gautus balsus nustatytą 2017 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų dalį (394 880 Eur) grąžinti į valstybės biudžetą, ir LRLS skundą nusprendė atmesti.

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio skundą

VRK, 2017 m. spalio 19 d. sprendimu pripažino LRLS kampanijos finansavimą, tai yra VšĮ „Taikomosios politikos institutas" organizuotus mokymus „Ready to Win", neteisėta juridinio asmens nepinigine auka. Ši nepiniginė auka bei jos ir mokymų išlaidų nedeklaravimas VRK buvo pripažintas šiurkščiu Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (Įstatymo) pažeidimu, už kurį neskirti pusmečio asignavimai.

Teismas sprendime pabrėžė, kad Įstatymas nenumato nei galimybės, nei procedūros, nei konkrečių skirtinų valstybės biudžeto asignavimų apskaičiavimo taisyklių tam, kad valstybės biudžeto asignavimus politinėms partijoms skirti dažnesniu periodiškumu nei du kartai per metus. Teismas konstatavo, jog Įstatymas nenumato VRK diskrecijos teisės neskirti valstybės biudžeto asignavimų politinei partijai, padariusiai šiurkštų politinės kampanijos finansavimo pažeidimą, mažiau nei vienam pusmečiui (pavyzdžiui, neskirti vieno ar kelių mėnesių asignavimų).

Teismas taipogi konstatavo, jog VRK, skirstydama 2017 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimus politinių partijų veiklai finansuoti, ir šių asignavimų neskirdama LRLS, tinkamai taikė Politinių partijų įstatymo nuostatas, nepažeidė proporcingumo, lygiateisiškumo principų, todėl skundžiama VRK sprendimo dalis laikytina teisėta ir pagrįsta, pagrindo jos naikinti nėra. Atitinkamai, skundo reikalavimas panaikinti sprendimo dalį, kuria nuspręsta pareiškėjui neskirti valstybės biudžeto asignavimų pusės metų laikotarpiui (394 880 Eur) bei asignavimus grąžinti į valstybės biudžetą, atmestinas kaip nepagrįstas. 

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt