Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą

2018-04-10

Šiandien Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) išnagrinėjo gautą paklausimą, kuriame prašoma nustatyti, ar darbo užmokestis Sauliui Skverneliui ir kitiems veiklos koordinatoriams už darbą Seimo rinkimų kampanijos metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje (LVŽS) buvo apskaitytas kaip politinės kampanijos išlaidos ir įtrauktas į politinės kampanijos išlaidų ataskaitą.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą

Naujienų portale www.delfi.lt paskelbtoje publikacijoje „Kiek prieš rinkimus „valstiečiai" mokėjo Skverneliui ir kitoms rinkimų sąrašo žvaigždėms" pateikta informacija, kad joje minimiems asmenims darbo užmokestis buvo mokamas pagal su LVŽS sudarytas terminuotas darbo sutartis apimančias laikotarpį nuo 2016 m. birželio mėn. iki 2016 m. lapkričio mėn. už darbus, tiesiogiai susijusius su tuo metu vykusia 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politine kampanija.

Atsižvelgiant į atlikto tyrimo duomenis buvo nustatyta, kad:

1. LVŽS, nenurodydama politinės kampanijos išlaidoms priskirtinų išlaidų LVŽS veiklos koordinatoriais įdarbintų asmenų darbo užmokesčiui ir su tuo susijusiems mokesčiams mokėti Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje ir Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje, pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (Įstatymas) 17 straipsnio 6 ir 7 dalis (pagal kurias žiniaraštyje ir ataskaitoje turi būti nurodytos visos politinės kampanijos išlaidos).

2. Apmokėjusi šias išlaidas ne iš LVŽS Seimo rinkimų politinės kampanijos sąskaitos, o iš LVŽS valstybės biudžeto asignavimų banko sąskaitos, LVŽS pažeidė Įstatymo 14 straipsnio 1 dalį (pagal kurią visos politinės kampanijos išlaidos gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitos).

Posėdžio metu VRK nusprendė pripažinti LVŽS veiklos koordinatoriais 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu (2016 m. balandžio–spalio mėnesiais) dirbusių 7 asmenų darbo užmokesčiui ir su tuo susijusiems mokesčiams mokėti (64 935,93 Eur) išlaidas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis.

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui pavesta papildyti LŽVS 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį ir Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, nurodant 64 935,93 Eur išlaidas.

Viršijus LVŽS, kaip savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, nustatytą didžiausią politinės kampanijos išlaidų limitą daugiau negu 10 proc. (12,03 proc.), tačiau neviršijant bendro savarankiško politinės kampanijos dalyvio ir kandidatų, kurie buvo registruoti atstovaujamaisiais politinės kampanijos dalyviais, limito bei neturint patikimų duomenų, leidžiančių teigti, kad LVŽS siekė išvengti Įstatyme nustatytų politinės kampanijos išlaidų ribojimų, nuspręsta nepripažinti, kad LVŽS šiurkščiai pažeidė Įstatymą.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt