Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos finansinės veiklos tikrinimo rezultatų ataskaitoje Politinių partijų įstatymo pažeidimų nerasta

2018-04-10

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) 2018 m. sausio mėnesį gavo žurnalisto paklausimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos finansinės veiklos tikrinimo rezultatų ataskaitoje nurodytų faktų, kurie yra susiję su partijos vidaus tvarka ir šios tvarkos laikymosi užtikrinimu ir atliko tyrimą.

Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos finansinės veiklos tikrinimo rezultatų ataskaitoje Politinių partijų įstatymo pažeidimų nerasta

Paklausime buvo nurodyta, kad VRK kontroliuodama politinių partijų finansavimą, prižiūri, ar politinės partijos finansuojamos iš teisėtų finansavimo šaltinių, ar partija valstybės biudžeto asignavimus naudoja pagal įstatyme nurodytą paskirtį. Buvo atkreiptas dėmesys į Politinių partijų įstatymo nuostatas, jog politinės partijos turtas ir lėšos negali būti skirstomi jos nariams.

Buvo klausta dėl darbuotojams skiriamo darbo užmokesčio, nes LSDP Finansų komisijos ataskaitoje nurodyta, kad „LSDP prezidiumas (..)patvirtino LSDP tarybos sekretoriato struktūrą ir darbuotojų pareigines funkcijas, tačiau atlyginimo jiems nenustatė. Viršydamas savo įgaliojimus atlyginimus darbuotojams nustatė partijos atsakingasis sekretorius".


Įvertinus pateiktus dokumentus ir tai, kad 2018 m. vasario 20 d. Prezidiumo posėdyje patvirtinti sekretoriato darbuotojų ir atsakingojo sekretoriaus atlyginimai, Politinių partijų įstatymo pažeidimo nenustatyta.

LSDP Finansų komisijos ataskaitoje buvo nurodyta, jog paslaugų pirkimo sutartys sudarytos su asmenimis, kurie, būdami partijos nariais, nesilaiko LSDP statuto reikalavimo ir nemoka nario mokesčio. Įstatymas neriboja politinės partijos, iš kokių fizinių asmenų paslaugas pirkti. Primintina, kad nario mokesčio dydis, neviršijant įstatyme numatytų ribojimų, jo surinkimo užtikrinimas yra partijos vidaus susitarimas. Peržiūrėjus VRK IS užpildytą LSDP narių mokesčių žurnalą, nustatyta, kad jame nurodytas sumokėtas partijos narių mokestis atitinka Politinių partijų įstatymo reikalavimus. Be to, nustatyta, kad 2016 metais partijos nario mokestį mokėjo abu paminėti partijos nariai, 2017 metais – vienas. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad perkant paslaugas iš partijos narių, nėra pagrindo teigti, jog buvo pažeistas Politinių partijų įstatymas.

Atsižvelgiant į atlikto Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus pateiktus duomenis laikytina, jog nėra pagrindo 2017 m. lapkričio 29 d. „LSDP tarybos finansinės veiklos tikrinimo rezultatų ataskaitoje" nurodytų faktų ir trūkumų pripažinti Politinių partijų įstatymo pažeidimais.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt