Europos piliečių iniciatyva siekiama sustiprinti tautinių mažumų ir jų kalbų apsaugą

2018-04-03

Europos piliečių iniciatyvos „Minority SafePack – Milijonas parašų už įvairovę Europoje" (angl. Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe) atstovai Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) įteikė tris bylas su 879 piliečių pritarimo pareiškimais.

Europos piliečių iniciatyva siekiama sustiprinti tautinių mažumų ir jų kalbų apsaugą

Šia pilietine iniciatyva siekiama pagerinti tautinių mažumų apsaugą ir sustiprinti kultūrinę bei kalbinę įvairovę Europos Sąjungoje.

Kad ši Europos piliečių iniciatyva būtų sėkminga, iki š. m. balandžio
3 d. turi būti surinktas vienas milijonas piliečių pritarimo pareiškimų. Pasirašyti už iniciatyvą galima internetu arba specialiose popierinėse formose. Tuomet ši piliečių iniciatyva būtų pateikta Europos Sąjungos Komisijai, kuri galėtų inicijuoti politikos priemones bei teisės aktus švietimo ir kultūros, lygių galimybių, regioninės politikos, audiovizualinės politikos ir kitose srityse, kas padėtų geriau apsaugoti tautinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančius asmenis, stiprinti kultūrų ir kalbų įvairovę Europos Sąjungoje.

Europos piliečių iniciatyva „Minority SafePack" registruota 2017 m. balandžio 3 d. Iniciatyvos organizatoriai – piliečių komitetas, turėjo vienus metus, per kuriuos galėjo rinkti būtinus parašus. Tam, kad Europos Sąjungos institucijos nagrinėtų iniciatyvą, būtina surinkti bent 1 mln. Europos Sąjungos piliečių parašų iš nemažiau kaip 7 valstybių narių. Kiekvienoje iš 7 valstybių narių iniciatyvą pasirašyti turi tam tikras minimalus piliečių skaičius, – 8 250 balsai turi būti iš Lietuvos.

Surinktus ir pateiktus parašus turi patvirtinti kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos. Lietuvos Respublikoje šia institucija paskirta VRK.

Kompetentingos institucijos per tris mėnesius nuo prašymo gavimo patikrina pritarimo pareiškimus, atitinkamai laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir nacionalinės praktikos. Tuo pagrindu organizatoriams jos išduoda sertifikatą, kuriuo patvirtinamas iš atitinkamos valstybės narės gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius. Organizatoriai, gavę aukščiau minėtus sertifikatus, gali pateikti piliečių iniciatyvą Europos Komisijai. Komisija, gavusi piliečių iniciatyvą per tris mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame pateikia savo teisines ir politines išvadas dėl piliečių iniciatyvos, nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina imtis ir dėl kokių priežasčių imasi tokių veiksmų ar ne.

Europos piliečių iniciatyvos oficialaus registro duomenimis, šiuo metu yra šešios iniciatyvos, kurių pritarimo pareiškimai šiuo metu renkami ir viena, kurios pritarimo pareiškimų rinkimas jau baigtas, bet Komisija dar neturi jokios informacijos apie tai, ar organizatoriams pavyko surinkti reikiamą pareiškimų skaičių.

Platesnę informaciją apie tai, kas yra piliečių iniciatyva, kaip savo parašu jai pritarti ar kaip parengti savo iniciatyvą rasite ČIA.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt