Vilniuje susirinko tarptautiniai politinių partijų finansavimo kontrolės ekspertai

2018-04-13

2018 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko apskritojo stalo diskusija „E. ataskaitos politinių partijų finansavime: Baltijos šalių patirtis", kurią organizavo Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Žmogaus teisių ir demokratinių institucijų biuras (OSCE/ODIHR).

Vilniuje susirinko tarptautiniai politinių partijų finansavimo kontrolės ekspertai

Diskusija buvo surengta Lietuvos, Latvijos ir Estijos institucijų, atsakingų už politinių partijų finansavimo kontrolę, iniciatyva. Renginio metu buvo siekiama pasidalinti gerąja šių šalių patirtimi, diegiant skaitmeninius sprendimus politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimui ir jų paskelbimui.

Padiskutuoti apie tai, kaip ataskaitų pateikimas internetu gali padėti užtikrinti politinių partijų finansavimo taisyklių bei įstatymuose numatytų reikalavimų vykdymą ir teikiamų duomenų skaidrumą ir demokratiškumą, bei pasidalinti savo patirtimi atvyko OSCE/ODIHR vadovai, Tarptautinės rinkimų sistemų finansavimo institucijos (IFES), Tarptautinio demokratijos ir rinkimų paramos instituto (International IDEA), Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) bei „Transparency International" Lietuvos skyriaus atstovai; taip pat institucijų, atsakingų už politinių partijų finansavimo kontrolę, vadovai ir institucijų atstovai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Estijos, Latvijos, Prancūzijos, Norvegijos, Gruzijos, Serbijos, Ukrainos.

Diskusijos dalyvius pasveikino VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė. Duomenų ir įvairių ataskaitų kėlimas į VRK informacinę sistemą ir jų viešinimas visuomenei, politinėms partijoms ir rinkėjams skatina politines partijas laikytis ir nenukrypti nuo galiojančių teisės aktų reikalavimų. Atvirumas visuomenei didina skaidrumą, sustiprina kontrolę, ugdo visuomenės pasitikėjimą politiniu procesu"  kalbėjo VRK pirmininkė.

OSCE/ODIHR Demokratijos plėtros departamento vadovas, turintis daugiau nei 18 metų darbo patirtį kovos su korupcija bei politinių finansavimo, politinių partijų paramos ekspertas 40 šalyse, dr. Martinas Valeckis (Marcin Walecki) antrino VRK pirmininkei teigdamas, jog politinių partijų finansinių ataskaitų pateikimas gerokai padidina skaidrumą ir atskaitomybę, o „ši diskusija, kurioje dalyvauja tarptautiniai ekspertai, tik sustiprina tarptautinį bendradarbiavimą ir valstybių susirūpinimą ir siekį užtikrinti finansinį skaidrumą ir demokratiškumą politikoje".

Diskusijoje apie politinių partijų finansavimo teikiamų duomenų skaidrumą ir demokratiškumą savo mintimis pasidalino IFES vyresnysis politinių finansų patarėjas Magnus Ohman, kuris nuo 1990 metų daug dėmesio skiria politinio finansavimo klausimams bei veiksmingiems viešojo finansavimo sistemų sprendimams bei informacijos atskleidimo įgyvendinimui bei International IDEA atstovas Sam van de Staak, kurio darbai sutelkti į demokratijos raidą Europoje, ypatingą dėmesį skiriant politinių partijų bei jų finansavimo temoms, kas atsispindi ir jo publikacijose.

Lietuvoje politinių partijų finansavimo elektroninių ataskaitų pateikimas per VRK Finansavimo sistemą naudojamas daugiau kaip 15 metų. Duomenis teikia politinės partijos, politinės kampanijos dalyviai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, reklamos stebėsenos grupės, nepriklausomi auditoriai. Sistema turi sąsajas su Gyventojų registru, Juridinių asmenų registru, Politinių partijų narių registru (sąrašu), Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų informacine sistema.

Lina Petronienė, VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja, pristatė VRK atliekamą kontrolę naudojantis VRK IS galimybėmis ir pastebėjo, jog esančios sąsajos su VMI ir Teisingumo ministerijos informacinėmis sistemomis užtikrina, kad politinės kampanijos dalyviams, partijoms aukų ar narių mokesčių registravimo metu teikiama informacija apie aukų priimtinumą, kas padeda išvengti klaidų.

Kolegos iš Estijos ir Latvijos pristatė savo sistemas bei planus jų tobulinimui. Jungtinių Amerikos valstijų Federalinės rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja Ellen Weintraub ir Jungtinės Karalystės Rinkimų komisijos atstovė Kate Engles renginio dalyviams pristatė rinkimų komisijų vykdomą kontrolę ir interneto svetainėse skelbiamus partijų finansinius duomenis bei jų vizualizaciją.

Diskusijos dalyviai palietė ir pastaruoju metu itin daug dėmesio susilaukusią asmens duomenų temą, aptarė problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt