Teismas konstatavo: apmokėjimas už atliktus darbus, o ne už einamas pareigas

2018-05-10

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija išnagrinėjo administracinę bylą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (Komisija) nario Viliaus Semeškos skundo Komisijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir skundą nusprendė atmesti.

Teismas konstatavo: apmokėjimas už atliktus darbus, o ne už einamas pareigas

Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Komisijos nariui pareiginės algos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos. Komisijos narys nesutiko su tuo, kad jam, kaip Komisijos nariui, yra mokamas ne pastovaus dydžio darbo užmokestis (pareiginė alga), bet kiekvieną mėnesį kintančio dydžio darbo užmokestis. Vilius Semeška tvirtino, kad taikoma Komisijos narių pareiginės algos apskaičiavimo tvarka yra ydinga ir prieštarauja teisės aktų nuostatoms.
Komisijos narys kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas įpareigoti Komisiją, skaičiuojant ir išmokant jam darbo užmokestį, pareiginės algos dydį skaičiuoti ir išmokėti netaikant Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo (Apmokėjimo įstatymas) priedėlio IV skyriuje pateiktos lentelės „Valstybės pareigūnų pareiginės algos" pastabos, kurioje nurodyta: Komisijų ir tarybų, kurių posėdžiai vyksta periodiškai, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui. Anot Viliaus Semeškos, valandinis pareiginės algos skaičiavimas pažeidžia Komisijos narių objektyvumą ir nepriklausomumą.
Teismas sprendime pabrėžė, kad Komisijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojams ir nariams taikomos Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos. Komisijos nariai apie savo atliktus darbus pažymi darbo laiko apskaitos žurnale, nurodydami darbų pavadinimą, trukmę (valandomis), atlikimo datą. Komisijų ir tarybų, kurių posėdžiai vyksta periodiškai, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui. Teismo vertinimu, toks atliktų darbų pildymas būtinas ir pagrįstas, nes šitaip užtikrinamas skaidrus, racionalus Komisijos nario apmokėjimas už atliktus darbus, o ne už einamas pareigas.
Teisėjų kolegija konstatavo, jog Komisijos nariams, kaip ir kitoms komisijos, kurių narius skiria Seimas ar Prezidentas, taikomos Apmokėjimo įstatymo priedėlio 4 skyriuje „Valstybės pareigūnų pareiginės algos" įtvirtintos nuostatos ir Komisijos nario Viliaus Semeškos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt