Startavo internetinis Europos piliečių iniciatyvų forumas

2018-05-29

Startavo internetinis Europos piliečių iniciatyvų forumas

Europos piliečių iniciatyvų (EPI) forumas – EPI bendradarbiavimo platforma – tapo prieinamas visuomenei internete. Ši interneto svetainė yra bandomasis projektas, kurį Europos Komisijos vardu pagal sutartį vykdo trijų organizacijų – ESN, ECAS ir CARSA – konsorciumas.

Šios naujos bendradarbiavimo platformos paskirtis – suteikti galimybę naudotojams gauti informacijos apie EPI, dalytis nuomonėmis ir patirtimi, rasti partnerių ir prašyti patarimo.

Užsiregistravusiems ir prisijungusiems asmenims šiame puslapyje galima atlikti paiešką duomenų bazėje pagal šalį ir interesų sritis, taip pat siųsti žinutes naudotojams, su kuriais asmuo norėtų susisiekti, kad galėtų drauge organizuoti iniciatyvą arba su jais pasikonsultuoti. Atkreiptinas dėmesys, kad paiešką  kol kas bus galima atlikti tik anglų, prancūzų arba vokiečių kalbomis.

Šioje platformoje EPI organizatoriai galės gauti praktinės informacijos ir patarimų dėl EPI ir aptarti visas su ja susijusias temas. Per ne daugiau kaip aštuonias darbo dienas potencialiems iniciatyvų organizatoriams bus suteikiamos nepriklausomos konsultacijas bet kuria oficialiąja Europos Sąjungos (ES) kalba, pavyzdžiui: 1) teisinės konsultacijos, be kita ko, organizatoriai bus informuojam, jeigu iniciatyvos projektas akivaizdžiai nepriklauso Komisijos kompetencijai; 2) apie kampanijos klausimus; 3) dėl lėšų rinkimo; 4) visomis kitomis EPI aktualiomis temomis.

Be to, teisinių konsultacijų metu bus įvertinama: 1) ar jau yra ES teisės aktų, susijusių su iniciatyvos projekto tema; 2) ar iniciatyvos projektas atitinka registracijos kriterijus, be kita ko, informuojama, jeigu iniciatyvos projektas akivaizdžiai nepriklauso Komisijos kompetencijai. Jeigu jis priklauso Komisijos kompetencijai, nurodoma (-os) atitinkama (-os) Sutarties nuostata (-os); 3) ar kiti organizatoriai yra pateikę prašymą užregistruoti panašias ar beveik identiškas iniciatyvas praeityje ir ar jiems tai pavyko.

Konsultuojant dėl kampanijos ir (arba) lėšų rinkimo klausimų bus įvertinama: organizatorių tinklai, jų savanorių bazė, žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, komunikacijos strategijos, galimybė gauti lėšų ir kt.

Pažymėtina, kad platforma nėra skirta rengti organizatoriams iniciatyvų projektus, taip pat platforma nebus naudojama organizatoriams vykdyti savo kampaniją ar rinkti lėšas.

Primename, kad 2012 m. balandžio 1 dieną startavo EPI, sudaranti Europos Sąjungos piliečiams galimybę teikti teisės aktų pasiūlymus Europos Komisijai. Lietuvos Respublikoje EPI koordinuojančia institucija įstatymu paskirta Vyriausioji rinkimų komisija. Be to, 2012 m. kovo 31 d. įsigaliojus Vyriausiosios rinkimų komisijos pakeitimo įstatymui, institucijai numatytos papildomos pritarimo pareiškimų Europos Komisijos registruotiems EPI organizatoriams išdavimo, EPI organizatorių Vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktų pritarimo pareiškimų tikrinimo ir pritarimų pareiškimų rinkimo informacinės sistemos sertifikavimo funkcijos.

Apie EPI plačiau  yra skelbiama interneto puslapyje.

 

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt