Ieškota būdų kaip efektyvinti 2019 m. vyksiančių rinkimų metu rinkėjų informavimo kampaniją

2018-05-18

Ieškota  būdų kaip efektyvinti 2019 m. vyksiančių rinkimų metu rinkėjų informavimo kampaniją

Š. m. gegužės 17 d. Vyriausioji rinkimų komisija (Komisija), ruošdamasi 2019 m. vyksiantiems Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų ir merų rinkimams bei rinkimas į Europos Parlamentą, suorganizavo diskusiją su Lietuvos Respublikos Seimo nariais, politinių partijų ir visuomenės informavimo priemonių atstovais apie kandidatų ir jų sąrašų debatus būsimuosiuose visuotiniuose rinkimuose.

Diskusijos metu buvo identifikuotos kelios diskusijų laidų organizavimo ir transliavimo problemos, tačiau bene svarbiausioji – kiekvieno rinkėjo pasiekiamumo problema (tiek jaunimo, tiek vyresnės kartos). Diskusijos metu dalyviai ne kartą pažymėjo, kad reikia ieškoti būdų kaip pasiekti kiekvieną rinkėją ir suteikti jam (jai) informaciją apie rinkimus ir juose dalyvaujančius kandidatus jiems priimtinais komunikacijos kanalais. Vis tik, buvo pripažinta, kad nors ir komunikacijos apie vyksiančius rinkimus kanalų plėtra padidintų rinkėjų pasiekiamumą bei sudarytų sąlygas jiems išsamiau susipažinti su rinkimuose dalyvaujančiais kandidatais, politinėmis partijomis ir (ar) rinkimų komitetais, tačiau kartu tai padidintų rinkimų viešinimo kaštus.

Kadangi, turint omenyje, ribotas Komisijos finansines galimybes, Komisijos keliamas tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam rinkėjui susipažinti su politinės kampanijos dalyviais, taip užtikrinant, kad rinkimų dieną rinkėjai į rinkimų apylinkes susirinks pakankamai informuoti ir susipažinę su visais politinės kampanijos dalyviais, yra sunkiai įveikiamas, todėl Komisijos laukia nelengvas uždavinys – ribotomis finansinėmis galimybėmis suorganizuoti efektyvią 2019 m. vyksiančių trejų visuotinių rinkimų viešinimo kampaniją.

Komisija dėkoja visiems diskusijos dalyviams už padėtas identifikuoti anksčiau organizuotų kandidatų debatų laidų problemas, taip pat už išsakytus pasiūlymus dėl rinkimų viešinimo kampanijos efektyvinimo.

Jei visi norintieji dalyvauti diskusijoje rinkėjai, kandidatai, politinių partijų ir žiniasklaidos priemonių atstovai neturėjo tokios galimybės, tačiau turi pasiūlymų diskusijos tema, Komisija iki š. m. birželio 1 d. juos mielai priims el. paštu komunikacija@vrk.lt.