2018 m. gegužės 24 d. – Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

2018-05-23

2018 m. gegužės 24 d. – Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis
2018 m. gegužės 24 d. 14.00 val. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis.
 
DARBOTVARKĖ:
 
1. Dėl renginio „TS-LKD savivaldybininkų rudens forumas 2017" ir kitų viešosios įstaigos „Demokratinės politikos institutas" organizuotų renginių.
 
2. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių transliavimo interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 
3. Dėl Skuodo rajono ir Tauragės rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo.
 
4. Dėl pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus pareiškinių dokumentų formų patvirtinimo. 
 
5. Dėl kandidatų į Europos Parlamento narius pareiškinių dokumentų formų patvirtinimo.
 
6. Dėl Rinkėjų informavimo apie nacionalinių ir Europos politinių partijų sąsajas ir jų remiamus kandidatus anketos patvirtinimo.
 
7. Einamieji klausimai:
7.1. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. Sp-54 pakeitimo; 
7.2. Atsakymo į Seimo narės I. Šimonytės raštą (reg. Nr. 1-906 (7.9) projektas; 
7.3. Dėl darbo grupės sudarymo; 
7.4. Dėl informacijos apie susitikimą dėl referendumo; 
7.5. Dėl gautų raštų;
7.6. Kiti klausimai.
 
 
 
Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt