Nustatytas rinkimų užstatas 2018 m. rugsėjo 16 d. vyksiančiuose Seimo rinkimuose Zanavykų rinkimų apygardoje

2018-06-04

Šiandien, birželio 4 d., Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), vadovaudamasi Seimo rinkimų 41 straipsnio 1 dalimi, ir, atsižvelgdama į Lietuvos statistikos departamento 2018 m. gegužės 28 d. paskutinį paskelbtą šalies ūkio darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį, nustatė, kad 2018 m. rugsėjo 16 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64 rinkimų užstatas yra 895,2 Eur.

Nustatytas rinkimų užstatas 2018 m. rugsėjo 16 d. vyksiančiuose Seimo rinkimuose Zanavykų rinkimų apygardoje

Primintina, kad Seimo rinkimų įstatymo 41 straipsnis numato, kad rinkimų užstatas vienam kandidatui į Seimo narius įregistruoti vienmandatėje rinkimų apygardoje yra lygus paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) 1 dydžiui.

Pasibaigus šiam politinės kampanijos laikotarpiui, įstatymas įpareigoja VRK per 40 dienų grąžinti rinkimų užstatą jį sumokėjusiai partijai arba asmeniui, jeigu:

1) politinės kampanijos dalyvis Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme nustatytais terminais pateiks politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, jos priedus bei išlaidas ir pajamas pagrindžiančius dokumentus;

2) kandidatai nepažeis Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio, numatančio rinkimų agitacijos sąlygas ir tvarką,  arba šiurkščiai nepažeis Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo;

3) kandidatas rinkimuose surinks ne mažiau kaip 3 procentus atitinkamoje rinkimų apygardoje rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų.

Tuo tarpu, pavėluotai pateikus pareiškinius dokumentus, nesurinkus Seimo rinkimų įstatyme nustatyto rinkėjų parašų skaičiaus arba panaikinus kandidato registraciją, arba neįregistravus asmens kandidatu į Seimo narius Seimo rinkimų įstatymo nustatytais pagrindais, rinkimų užstatas negrąžinamas. Negrąžintini užstatai pervedami į valstybės biudžetą.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt