Komisija atsisakė peržiūrėti sprendimą, kuriuo nepripažino, kad LVŽS šiurkščiai pažeidė PKFFK įstatymą

2018-06-04

Š. m. birželio 4 d. vykusiame Vyriausiosios rinkimų komisijos (Komisija) posėdyje, išnagrinėjus pareiškėjo prašymą, buvo nuspręsta atsisakyti peržiūrėti Komisijos 2018 m. balandžio 10 d. sprendimą ,,Dėl išlaidų 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje įdarbintų asmenų darbo užmokesčiui vertinimo". Šiuo sprendimu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) veiklos koordinatoriais 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu dirbusių septynių asmenų darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių išlaidos (iš viso 64 935,93 Eur) buvo pripažintos LVŽS politinės kampanijos išlaidomis.

Komisija atsisakė peržiūrėti sprendimą, kuriuo nepripažino, kad LVŽS šiurkščiai pažeidė PKFFK įstatymą

Šiame sprendime Komisija pasisakė, kad LVŽS, nenurodžiusi politinės kampanijos išlaidoms priskirtinų išlaidų LVŽS veiklos koordinatoriais įdarbintų asmenų darbo užmokesčiui ir su tuo susijusiems mokesčiams mokėti Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje ir Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje, pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (PKFFK) 17 straipsnio 6 ir 7 dalis; apmokėjusi šias išlaidas ne iš LVŽS Seimo rinkimų politinės kampanijos sąskaitos, o iš LVŽS valstybės biudžeto asignavimų banko sąskaitos, pažeidė PKFFK įstatymo 14 straipsnio 1 dalį; viršijusi LVŽS, kaip savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, nustatytą didžiausią politinės kampanijos išlaidų limitą, pažeidė PKFFK įstatymo 14 straipsnio 6 dalį.

Nepaisant to, Komisijos nuomone, nebuvo patikimų duomenų, leidžiančių teigti, kad LVŽS siekė išvengti PKFFK įstatyme nustatytų politinės kampanijos išlaidų ribojimų, todėl Komisija nepripažino, kad LVŽS, viršijusi savo, kaip savarankiško politinės kampanijos dalyvio, limitą daugiau negu 10 proc. (12,03 proc.), šiurkščiai pažeidė PKFFK įstatymą pagal 23 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

Kadangi, Komisija, priimdama minėtą sprendimą, vadovavosi galiojančiais teisės aktais, Komisijos nuomone, pareiškėjui nepateikus jokių papildomų duomenų ir nepaaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo ar negalėjo būti žinomos Komisijos sprendimo priėmimo metu, nėra pagrindo atnaujinti tyrimą.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt