Išduotas sertifikatas iniciatyvai „Minority safepack – milijonas parašų už įvairovę Europoje"

2018-06-04

Europos piliečių iniciatyvos „Minority SafePack – Milijonas parašų už įvairovę Europoje" (angl. Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe) atstovai Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) įteikė tris bylas su 879 Lietuvos Respublikos piliečių pritarimo pareiškimais ir vieną kompaktinį diską su 20 284 elektroniniais pritarimo pareiškimais. Primename, kad šia pilietine iniciatyva yra siekiama pagerinti tautinių mažumų apsaugą ir sustiprinti kultūrinę bei kalbinę įvairovę Europos Sąjungoje.

Išduotas sertifikatas iniciatyvai „Minority safepack – milijonas parašų už įvairovę Europoje

VRK yra paskirta atsakinga institucija, kuri turi per tris mėnesius nuo prašymo gavimo dienos patikrinti surinktus Europos piliečių iniciatyvų pritarimo pareiškimus. Atsižvelgiant į tai, VRK, atlikusi reikiamus patikrinimus pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (toliau – Registracijos) 8 straipsnį, priėmė sprendimą, kuriuo patvirtino, kad 18 990 pritarimo pareiškimų pasiūlytai piliečių iniciatyvai, yra galiojantys pagal Reglamento nuostatas. Šiandien, balandžio 4 d., VRK šios iniciatyvos organizatoriams išdavė sertifikatą.

Primintina, kad tam, kad Europos Sąjungos institucijos nagrinėtų iniciatyvą, yra būtina surinkti bent 1 mln. Europos piliečių parašų iš nemažiau kaip 7 valstybių narių. Kiekvienoje iš 7 valstybių narių iniciatyvą pasirašyti turi tam tikras minimalus piliečių skaičius. Lietuvai Reglamentas numato minimalų  8 250 pritarimo pareiškimų skaičių.

Organizatoriai, kurie minėtųjų sertifikatų pagalba Europos Komisijai gali įrodyti, kad surinko ne mažiau kaip vieną milijoną iniciatyvą remiančių pritarimo pareiškimų, gali pateikti ją Europos Komisijai. Pastaroji, gavusi piliečių iniciatyvą per tris mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame pateikia savo teisines ir politines išvadas dėl piliečių iniciatyvos, nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina imtis ir dėl kokių priežasčių imasi tokių veiksmų ar ne.

Platesnę informaciją apie tai, kas yra Europos piliečių iniciatyva ir kaip savo parašu jas paremti  rasite ČIA.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt