Europos piliečių iniciatyvos ekspertai rinkosi Briuselyje

2018-06-08

2018 m. birželio 5 d. įvyko Europos piliečių iniciatyvos (EPI) ekspertų grupės posėdis Briuselyje. Lietuvos Respubliką jame atstovavo Mokymų ir komunikacijos skyriaus vedėja Kristina Ivanauskaitė-Pettinari.

Europos piliečių iniciatyvos ekspertai rinkosi Briuselyje

Primename, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) buvo paskirta Lietuvos Respublikos pritarimo pareiškimus tvirtinanti kompetentinga nacionalinės valdžios institucija ir kompetentinga nacionalinė institucija, išduodanti internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų atitikties sertifikatus.

EPI ekspertai teikė pastabas ir pasiūlymus dėl ruošiamo naujo EPI reglamentavimo. Projekte yra siekiama: patobulinti EPI registracijos etapą ir teikti pagalbą organizuotojams; supaprastinti pasirašantiesiems taikomus duomenų reikalavimus; tam tikromis priemonėmis supaprastinti piliečių komiteto veiklą ir sumažinti organizatoriams tenkančią atsakomybę; imtis priemonių dėl EPI terminų ir 12 mėnesių pritarimo pareiškimų rinkimo laikotarpio pradžios; tobulinti internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas ir didinti informuotumą apie EPI.

Į minėtąjį reglamento pakeitimo projektą taip pat buvo įtrauktos nuostatos dėl asmens duomenų reglamentavimo pasikeitimų Europos Sąjungoje bei pokyčiai, kuriuos nulems Jungtinės Karalystės išėjimas iš Europos Sąjungos.

Susitikimo metu Europos Komisijos atstovai pristatė EPI pritarimo pareiškimų rinkimų sistemos bandomąją versiją ir prieš kelias dienas startavusią EPI bendradarbiavimo platformą. Europos Sąjungos valstybių narių ekspertai buvo pakviesti aktyviai dalyvauti planuojamuose minėtų informacinių sistemų testavimuose. Numatoma, kad pirmieji darbai prasidės 2018 m. antroje pusėje, o oficialieji testavimai – 2019 m. antrojoje pusėje.

Plačiau apie EPI galima rasti čia.

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt