VRK patvirtino Rekomendacijas dėl politinės reklamos skleidimo

2018-06-20

Š. m. birželio 19 d. įvykusiame posėdyje Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino Rekomendacijas dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu (toliau – Rekomendacijos).

VRK patvirtino Rekomendacijas dėl politinės reklamos skleidimo

Rekomendacijas VRK parengė atsižvelgdama į įstatymų, reglamentuojančių politinės reklamos skleidimą, nuostatas, apibendrinusi atsakymus į gautus paklausimus ir siekdama sudaryti palankesnes sąlygas politinėms partijoms, visuomeniniams rinkimų komitetams, pretendentams į kandidatus, kandidatams, referendumo iniciatoriams ir oponentams kuo plačiau skleisti politinę reklamą ir sumažinti galimų ginčų kilimo prielaidas.

Rekomendacijose apibrėžiama informacija apie politinę reklamą, išdėstomi jai taikomi reikalavimai, pateikiamos gairės politinės reklamos rengimui, skleidimui ir užsakymams.

Pažymėtina, kad Rekomendacijomis teikiama tik VRK nuomonė dėl politinės reklamos. Išankstinis vertinimas dėl konkrečios informacijos pripažinimo (nepripažinimo) politine reklama neteikiamas. VRK kiekvieną galimą politinės reklamos atvejį vertina atskirai ir, atsižvelgusi į tyrimo metu surinktą medžiagą, priima atitinkamą sprendimą.

Su rekomendacijų tekstu galima susipažinti čia.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt