Pritarta Europos Parlamento sudėčiai po 2019 m.

2018-06-14

Š. m. birželio 13 d. Europos Parlamentas pritarė Europos Parlamento sudėčiai po 2019 m. rinkimų į Europos Parlamentą.

Pritarta  Europos Parlamento sudėčiai po 2019 m.
Europos Parlamento sudėtis išliko ta pati, dėl kurios valstybių vadovai šių metu vasario mėnesį vykusiame neformaliame Europos Vadovų Tarybos susitikime sutarė. Jame buvo siūloma Europos Parlamento narių skaičių sumažinti iki 705 narių, nustatant, kad nei viena valstybė narė neparanda nei vienos šiuo metu turimos Europos Parlamento nario vietos. 
Lietuvos Respublika išlaikė vienuolikos Europos Parlamento narių skaičių.
Spendimas buvo priimtas 566 Europos Parlamento nariams balsuojant „už", 94 - ,,prieš", o 31 – susilaikant. Planuojama, kad dar šį mėnesį Europos Vadovų Taryba susirinks šio klausimo galutiniam patvirtinimui.
Su nauja Europos Parlamento sudėtimi susipažinti galima čia.
Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto 2018 m. birželio 11 d. rekomendacija dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, projekto skelbiama čia.
 
Kontaktams: