Buvo patvirtinta apygardos rinkimų komisijos sudėtis

2018-06-14

Š. m. birželio 14 d. vykusiame posėdyje Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) sudarė Zanavykų rinkimų apygardos Nr. 64 rinkimų komisiją 2018 m. rugsėjo 16 d. naujiems rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą iš Teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų draugijos, savivaldybių administracijų direktorių ir partijų, gavusių Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pateiktų kandidatūrų ir paskyrė šios komisijos pirmininką. Buvo patvirtinta ši komisijos sudėtis:

Buvo patvirtinta apygardos rinkimų komisijos sudėtis
Vardas Pavardė Pasiūlė Pareigos
RASITA GRINCEVIČIENĖ Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai pirmininkas
RŪTA LEBEDŽINSKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija narys
JŪRATĖ ŠNEIDERAITIENĖ Lietuvos teisininkų draugija narys
DOVILĖ BARTAŠIŪNAITĖ Administracijos direktorius narys
ASTA BAKANEVIČIENĖ Administracijos direktorius narys
REDA CIGANIENĖ Administracijos direktorius narys
EGIDIJUS VISKONTAS Partija Tvarka ir teisingumas narys
SONATA GRUZDAITIENĖ Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga narys narys
FELICITA TOTORAITIENĖ Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga narys
EGLĖ PUKINSKAITĖ Teisingumo ministras narys


VRK nustatė, kad apygardos rinkimų komisijos pirmininkas ir nariai rašytinius pasižadėjimus turi duoti iki 2018 m. birželio 29 d. Teisės aktai numato, kad apygardos rinkimų komisija pirmajame posėdyje turės išsirinkti komisijos pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.

Primename, kad Seimo rinkimų įstatymas numato, kad apygardų rinkimų komisijas rinkimų laikotarpiui sudaro VRK ne vėliau kaip likus 85 dienoms iki rinkimų. Apygardos rinkimų komisijos pirmininku skiriamas asmuo, turintis darbo VRK arba apygardos ar savivaldybės rinkimų komisijos pirmininku ar nariu patirties arba darbo apylinkės rinkimų komisijos pirmininku patirties. O apygardų rinkimų komisijos sudaromos iš:

1) teisingumo ministro pasiūlyto aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčio asmens, kuris gyvena ar dirba savivaldybės, kuri visa ar jos dalis priskirta šiai rinkimų apygardai, teritorijoje;

2) Lietuvos teisininkų draugijos pasiūlyto aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčio asmens, kuris gyvena ar dirba savivaldybės, kuri visa ar jos dalis priskirta šiai rinkimų apygardai, teritorijoje;

3) savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlyto kiekvienos savivaldybės, kuri visa ar jos dalis priskirta šiai rinkimų apygardai, administracijoje dirbančio karjeros valstybės tarnautojo;

4) partijų, kurios gavo Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pasiūlytų asmenų.

Taip pat įstatymas numato, kad teisingumo ministras, Lietuvos teisininkų draugija ir savivaldybės administracijos direktorius gali siūlyti ir daugiau kandidatūrų. Jeigu rinkimų apygardos teritorija sudaryta iš kelių savivaldybių teritorijų, komisijoje turi būti visų šių savivaldybių administracijose dirbančių karjeros valstybės tarnautojų, pasiūlytų į komisiją šių savivaldybių administracijų direktorių.

Partijos, kurios gavo Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal iškeltų kandidatų sąrašą (jungtinį sąrašą), nuo vieno šio daugiamandatėje rinkimų apygardoje iškeltų kandidatų sąrašo (jungtinio sąrašo) turi teisę pasiūlyti į apygardų rinkimų komisijas po vieną savo atstovą. Jeigu partijų pasiūlyti atstovai atitinka šio įstatymo reikalavimus, VRK jų kandidatūrų atmesti negali. Jeigu kandidatūrų nebuvo pasiūlyta, VRK vietoj jų gali papildomai skirti komisijos nariais asmenis, pasiūlytus teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų draugijos arba savivaldybės administracijos direktoriaus.

Visais atvejais ne mažiau kaip trys komisijos nariai turi būti asmenys, paskirti į apygardos rinkimų komisiją iš teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų draugijos ir savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlytųjų. Jeigu šių asmenų yra mažiau, komisija padidinama iš teisingumo ministro arba Lietuvos teisininkų draugijos, arba savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlytų asmenų.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt