Rytoj baigiasi kandidatų į laisvą Seimo nario vietą pareiškinių dokumentų pateikimas

2018-07-12

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) informuoja, kad š. m. liepos 13 d. 17 val. baigiasi kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje pareiškinių dokumentų pateikimas VRK ir apygardos rinkimų komisijai. Teisės aktais nustatyta, kad partijos dokumentus pateikia VRK, save išsikėlę kandidatai – apygardos rinkimų komisijai. Pateikdamos pareiškinius dokumentus, politinės partijos turi nurodyti kandidatus. Pareiškiniai dokumentai gali būti pateikiami ir elektroniniu būdu.

Rytoj baigiasi kandidatų į laisvą Seimo nario vietą pareiškinių dokumentų pateikimas

Pareiškinius dokumentus jau yra pateikę Darbo partija (kandidatas Vigilijus Jukna), Lietuvos socialdemokratų partija (kandidatas Paulius Visockas), Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai (kandidatė Irena Haase), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (kandidatas Haroldas Glauzeris), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (kandidatas Giedrius Surplys) ir save išsikėlęs kandidatas Mindaugas Bastys.

Šiems keliamiems ir save išsikėlusiam kandidatams išduoti vardiniai rinkėjų parašų rinkimo lapai. Zanavykų rinkimų apygardos rinkėjai gali VRK nustatyta tvarka elektroniniu būdu savo parašais paremti asmens išsikėlimą kandidatu.

Per 3 dienas nuo pareiškinių dokumentų pateikimo išduodami vardiniai rinkėjų parašų rinkimo lapai. Parašus renka kandidatai arba tai paveda atlikti savo atstovams. Pilietis, remiantis asmens išsikėlimą kandidatu ir neturintis fizinių trūkumų, kurie jam trukdytų įrašyti savo duomenis, turi pats  į rinkėjų parašų rinkimo lapą įrašyti savo pavardę, vardą, paso arba asmens tapatybės kortelės numerį, gimimo datą, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą ir pasirašyti.

2018 m. rugsėjo 16 d. vyksiančiuose naujuose rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64 savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruota 11 savarankiškų dalyvių.

Primintina, kad draudžiama papirkinėti išsikėlimą parėmusius rinkėjus, atsilyginti ar žadėti atsilyginti už kandidato išsikėlimo parėmimą, taip pat grasinant reikalauti pasirašyti ar kitaip pažeisti savanoriškumo principą.

Asmenys, išsikėlę kandidatais, partijos iškelti kandidatais, turi grąžinti parašų rinkimo lapus juos išdavusiai rinkimų komisijai ne vėliau kaip iki š. m. rugpjūčio 7 d. Gavusi rinkėjų parašų rinkimo lapus, rinkimų komisija ne daugiau kaip per 10 dienų juos patikrina.

Seimo rinkimų įstatymas numato, kad rinkimuose dalyvaujančius kandidatus VRK turi paskelbti iki š. m. rugpjūčio 17 d. Pažymėtina, kad teisės aktai numato ir pareiškinių dokumentų atšaukimo galimybę. Kandidatas juos gali atšaukti iki š. m. rugpjūčio 19 d.

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt