Prasidėjo kandidatų į laisvą Seimo nario vietą pareiškinių dokumentų pateikimas

2018-07-04

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) informuoja, kad prasidėjo kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje pareiškinių dokumentų pateikimas VRK ir apygardos rinkimų komisijai. Pareiškinius dokumentus pateikti reikia iki š. m. liepos 13 d. Pareiškiniai dokumentai gali būti pateikiami elektroniniu būdu.

Prasidėjo kandidatų į laisvą Seimo nario vietą pareiškinių dokumentų pateikimas

Pareiškinius dokumentus jau yra pateikę Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai (kandidatė Irena Haase) ir save išsikėlęs kandidatas Mindaugas Bastys.

Teisės aktais nustatyta, kad partijos dokumentus pateikia VRK, save išsikėlę kandidatai – apygardos rinkimų komisijai. Pateikdamos pareiškinius dokumentus, politinės partijos turi nurodyti kandidatus.

Per 3 dienas nuo pareiškinių dokumentų pateikimo išduodami vardiniai rinkėjų parašų rinkimo lapai. Rinkėjai gali VRK nustatyta tvarka elektroniniu būdu savo parašais paremti asmens išsikėlimą kandidatu.

Parašus renka kandidatai arba tai paveda atlikti savo atstovams. VRK primena, kad draudžiama papirkinėti išsikėlimą parėmusius rinkėjus, atsilyginti ar žadėti atsilyginti už kandidato išsikėlimo parėmimą, taip pat grasinant reikalauti pasirašyti ar kitaip pažeisti savanoriškumo principą.

Rinkėjų parašų rinkimo lapus kandidatas turi grąžinti juos išdavusiai rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 40 dienų iki rinkimų.

2018 m. rugsėjo 16 d. vyksiančiuose naujuose rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64 savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruota 11 savarankiškų dalyvių.

Darbo partija – kelia Vigilijų Jukną,
Lietuvos centro partija,
Lietuvos laisvės sąjunga (Liberalai),
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis,
Lietuvos socialdemokratų darbo partija,
Lietuvos socialdemokratų partija – kelia Paulių Visocką,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga,
Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai – kelia Ireną Haase.

Save išsikėlė:

Mindaugas Bastys,
Janina Meškauskienė,
Mindaugas Tarnauskas.

Asmuo, išsikėlęs kandidatu, partijos keliamas kandidatas turi grąžinti parašų rinkimo lapus apygardos rinkimų komisijai iki rugpjūčio 7 d.

Rinkimuose dalyvaujančius kandidatus VRK turi paskelbti iki rugpjūčio 17 d.

Pareiškinius dokumentus kandidatas gali atšaukti vėliausiai rugpjūčio 19 d.

Nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64 vyks š. m. rugsėjo 16 d.

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt