Nagrinėta naujai įsteigtos partijos politinė reklama

2018-07-11

2018 m. balandžio 24 d. gauto skundo pagrindu Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ištyrė naujai įsteigtos Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) veiksmus iškabinant plakatus Širvintose bei išplatinant Širvintų rajono gyventojams velykinius sveikinimus.

Nagrinėta naujai įsteigtos partijos politinė reklama

Tyrimo metu nustatyta, kad plakatai su LSDDP logotipu ir šūkiu buvo pakabinti dviejose vietose Širvintose, o jų gamybos bei pakabinimo išlaidas apmokėjo plakatuose minimos LSDDP partijos pirmininko pavaduotojos Živilė Pinskuvienė ir Ingrida Baltušytė-Četrauskienė iš savo asmeninių lėšų. Velykinių sveikinimų gamyba taip pat buvo apmokėta minėtų partijos steigėjų lėšomis.

VRK, atsižvelgdama į tyrimo metu surinktą medžiagą, nusprendė pripažinti, kad sveikinimai ir plakatai pagal jų turinį, formą, užsakymą bei apmokėjimą skirti politinės partijos (LSDDP) bei jos narių propagavimui, todėl laikytini politine reklama.

Konstatuota, kad politinę reklamą apmokėjus dviem Lietuvos socialdemokratų darbo partijos nariams, kurie turi teisę mokėti partijos nario mokestį, buvo nesilaikyta politinių partijų finansavimo apskaitos tvarkos, tačiau nėra pagrindo pripažinti, kad Lietuvos socialdemokratų darbo partija buvo finansuota iš neteisėto finansavimo šaltinio, t. y. kad buvo pažeistos Politinių partijų įstatymo 19 straipsnio 9 dalies nuostatos.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: komunikacija@vrk.lt