Įvyko diskusija apie asmens duomenų saugojimą VRK informacinėje sistemoje

2018-08-22

Rugpjūčio 21 dieną Vyriausioji rinkimų komisija (toliau - VRK) organizavo diskusiją apie VRK tvarkomų asmenų duomenų saugojimą ir viešinimą.

Įvyko diskusija apie asmens duomenų saugojimą VRK informacinėje sistemoje
Šios diskusijos tikslas buvo aptarti asmens duomenų tvarkymo tikslus, duomenų viešo skelbimo terminus ir sąlygas bei saugojimą Vyriausiojoje rinkimų komisijoje. 
2018 metų gegužės 25 dieną pradėtas taikyti Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas. ES duomenų apsaugos reguliavimas numato, kad duomenis turime tvarkyti sąžiningai ir teisėtai, siekdami konkretaus ir teisėto tikslo ir tvarkyti tik tuos duomenis, kurie yra būtini šiam tikslui pasiekti. Pradėjus taikyti šį Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą buvo pakeistas Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas ir VRK turi pasirengti tvarkomų asmens duomenų tvarkos aprašą.
 Susitikime dalyvavo VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė, VRK pirmininkės pavaduotojas Vincentas Vobolevičius, kiti komisijos atstovai. Aptarti iškilusių klausimų atvyko ir aktyviai dalyvavo diskusijoje   Teisingumo ministras E.Jankevičius ir Teisingumo viceministrė I.Gudžiūnaitė, Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto komiteto pirmininkė G.Burokienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius R.Andrijauskas, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovai, VU Teisės fakulteto profesorė, advokatė L. Meškauskaitė, visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės" vadovė  M.Šaraitė, „Transparency International" Lietuvos  skyriaus vadovas S.Muravjovas bei kiti minėtų įstaigų atstovai.
Kaip pabrėžė dalyviai, šioje situacijoje susiduria dvi teisės: teisė į privatų gyvenimą ir visuomenės teisė žinoti.
Diskusijos dalyviai išsamiai pateikė savo asmenines bei minėtų institucijų nuomones ir bandė diskusijų metu atsakyti į šiuos tris pagrindinius klausimus: 
- kokius duomenis VRK , atsižvelgdama į visuomenės teisę žinoti, turi viešai skelbti savo interneto svetainėje;
- kada VRK turėtų pašalinti kandidatų asmens duomenis iš VRK interneto svetainės;
- kiek laiko VRK turėtų saugoti automatizuotu būdu VRK informacinėje sistemoje tvarkomus asmens duomenis.
 
Renginio nuotraukas galite peržiūrėti žemiau.
 
2018 08 21
 
Kontaktams: