Sprendimas dėl labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus" projekto

2018-12-21

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, gruodžio 21 d. posėdyje nusprendė nepripažinti labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus" projekto „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams" Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politine reklama.

Sprendimas dėl labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus
Vyriausioji rinkimų komisija nepripažino projekto įgyvendinimo juridinių asmenų parama Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai ir rekomendavo labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus" vengti situacijų, kai projektų įgyvendinimui pasitelkiama kritinė masė savanorių, kurie atstovauja vienai politinei jėgai.
Posėdžio metu nutarta kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisiją su prašymu įvertinti, ar R. Karbauskio priimtas ir viešai skelbtas sprendimas, kad su juo susijusios įmonės dalį savo lėšų paaukotų projektui, nesikerta su Seimo nariui taikomais veiklos apribojimais. Taip pat nuspręsta, atsižvelgiant į tai, kad Seimo narių padėjėjai dalyvavo projekte galimai savo tiesioginio darbo laiko metu, surinktą tyrimo medžiagą perduoti Seimo kanceliarijai tolesniam vertinimui. 
Vyriausioji rinkimų komisija, atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių administracijų darbuotojai dalyvavo projekte galimai savo tiesioginio darbo laiko metu, nutarė surinktą tyrimo medžiagą perduoti savivaldybių administracijų direktoriams tolesniam vertinimui.
Taip pat posėdyje nuspręsta perduoti Generalinei prokuratūrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai tyrimo metu surinktą informaciją bei turimus dokumentus įvertinti, ar nebuvo pažeistos atitinkamų įstatymų nuostatos dėl paramos skyrimo, paramos lėšų gavimo ir panaudojimo, atsižvelgiant į tai, kad paramos gavėjas su paramos davėju sudarė komercinę sutartį, pagal kurią buvo atsiskaitoma, galimai panaudojant iš to paties paramos davėjo gautas lėšas.
 
Kontaktams: