2018 m. gruodžio 21 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

2018-12-20

2018 m. gruodžio 21 d. 9.00 val. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis.

2018 m. gruodžio 21 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis
DARBOTVARKĖ:
 
1. Dėl Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio galimai nedeklaruotų politinės kampanijos išlaidų;
2. Dėl kai kurių partijų įregistravimo dalyvauti 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose;
3. Dėl kai kurių savivaldybių rinkimų komisijų sudėčių pakeitimo;
4. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo;
5. Dėl iniciatyvinės grupės patariamiesiems referendumams paskelbti įregistravimo;
6. Dėl rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo ir naudojimo Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose ir rinkimuose į Europos Parlamentą tvarkos aprašo patvirtinimo;
7. Dėl Dovilės Lynykienės, Rafaelio Icikzono, Aldonos Kindurienės, Aruno Pemkaus, Ričardo Aukštolio, Valdo Bertaševičiaus ir Edmundo Čeičio išbraukimo iš visuomeninių rinkimų komitetų sąrašų;
8. Dėl diskusijų programų, skirtų 2018 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų agitacijai, rengimo taisyklių patvirtinimo;
9. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos nario Alvydo Gervinsko įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą dėl nesuderinamų pareigų ir savivaldybės tarybos nario mandato naujam šios savivaldybės tarybos nariui pripažinimo;
10. Dėl labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus" projekto „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams"; 
11. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos reglamento patvirtinimo;
12. Einamieji klausimai:
12.1. Gautų/siunčiamų raštų aptarimas 
12.2. Kiti klausimai 
 
Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.
 
Kontaktams: