Politinių partijų 2018 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai, pagal Politinių partijų įstatymo 23 straipsnį, teikiami ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos.

Pažyma apie 2018 metų politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą

Pastaba: Emigrantų partijos, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos, Politinės partijos "Profesinių sąjungų centras", Žemaičių partijos finansinių ataskaitų rinkiniai gauti paštu po kovo 15 d., tačiau išsiųsti buvo laiku (iki kovo 15 d.). Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas pavėluotai, kovo 28 d.

2018 m. finansinių ataskaitų duomenų suvestinės: