Politinių partijų 2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai, pagal Politinių partijų įstatymo 23 straipsnį, teikiami ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos.

Pažyma apie 2017 metų politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą

VRK atlikti patikrinimai:

Politinė partija "Profesinių sąjungų centras" 2018-06-19 Sp-74

Politinė partija "Jaunoji Lietuva" 2018-11-06 Sp-126

2017 m. finansinių ataskaitų duomenų suvestinės:

 
 

Kartų solidarumo sąjungos (iki 2017-12-14 Lietuvos pensininkų partija) finansinių ataskaitų rinkinys gautas paštu po kovo 15 d., tačiau išsiųstas jis buvo laiku (iki kovo 15 d.).

Tautininkų sąjungos (reorganizuota 2017 m. birželio 16 d.) Balansas ir Veiklos rezultatų ataskaita, VRK pateikti 2018 m. liepos 27 d., patikslintas Balansas ir Veiklos rezultatų ataskaita, VRK pateikti 2018 m. rugpjūčio 10 d. 

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos (po 2018 m. birželio 16 d. reorganizavimosi prijungimo būdu) Balansas, VRK pateiktas 2018 m. liepos 27 d., patikslintas Balansas, VRK pateiktas 2018 m. rugpjūčio 10 d.