2017 m. rugsėjo 10 d. nauji Marijampolės savivaldybės tarybos nario-mero rinkimai

BALSAVIMO REZULTATAI

1. Informacija rinkėjui

2. Teisinis pagrindas:

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas

-2017-03-23 VRK sprendimas Sp-73 "Dėl naujų Marijampolės savivaldybės tarybos nario - mero rinkimų paskelbimo"

3. Grafikas: pagrindinių įvykių   

4. Kandidatų kėlimas

4.1. Visuomeninių rinkimų komitetų registravimui teikiami dokumentai

4.2. Politinės kampanijos dalyvių registravimasregistravimui teikiami dokumentai

4.3. Politinės kampanijos dalyviai

4.4. Pareiškinių dokumentų sąrašas

4.5. Kandidatų sąrašo arba kandidato parėmimas el. būdu

4.6. Dėl nesuderinamų pareigų

5. Kandidatai į savivaldybės tarybos narius - merus

           5.1. Kandidatų rinkimų programų leidiniai 

           5.2. VRK ir savivaldybės rinkimų komisijos sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

6. Elektroninės paslaugos

7. Politinės kampanijos finansavimas

7.1. Aukos

7.2. Išlaidos ir jų apskaita

7.3. Atmintinė iždininkui pildant politinės kampanijos finansavimo žiniaraštį 

7.4. Informacija "Politinės kampanijos iždininko pirmieji žingsniai" 

7.5. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą

7.6. Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK

7.7. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK atmintinė

7.8. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinė

8. Politinė reklama  

8.1. Politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos

8.2. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

8.3. Viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų deklaracijos

8.4. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

8.5. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama (nebuvo priimta)

9. Mažareikšmių daiktų deklaravimas

9.1. Mažareikšmių daiktų deklaravimo tvarka

9.2. Pateiktos deklaracijos

10. Rinkimų apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai, atstovai) - nebeviešinama

11. VRK informacija apie agitaciją, agitacinės laidos