2017 m. balandžio 23 d. nauji rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49

BALSAVIMO REZULTATAI

1. Informacija rinkėjui

2. Teisinis pagrindas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ Į S T A T Y M A S
2017-01-24 VRK sprendimas Sp-22 "Dėl naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Anykščių–Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 paskelbimo"

3. Grafikas:  (atnaujinta 2017-05-17)

4. Kandidatų kėlimas

4.1. Politinės kampanijos dalyvių registravimas: teikiami dokumentai

4.2. Politinės kampanijos dalyviai

4.3. Pareiškiniai dokumentai

4.4. Parėmimas el. būdu

5. Kandidatai

           5.1. Kandidatų rinkimų programų leidinys 

           5.2. VRK ir apygardos rinkimų komisijos sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

6. Elektroninės paslaugos

7. Politinės kampanijos finansavimas

             7.1. Aukos

             7.2. Išlaidos ir jų apskaita

7.3. Atmintinė iždininkui pildant politinės kampanijos finansavimo žiniaraštį 

7.4. Informacija "Politinės kampanijos iždininko pirmieji žingsniai" 

7.5. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą

7.6. Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK 

7.7. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK atmintinė

7.8. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinė

7.9. Pažyma dėl 2017 m. balandžio 23 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pateikimo ir patikrinimo

8. Politinė reklama

8.1. Politinės reklamos įkainiai ir sąlygos

8.2. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

8.3. Viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų deklaracijos

8.4. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

8.5 VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama

9. Apygardos rinkimų komisija

10. Rinkimų apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai, atstovai) - nebeviešinama

             10.1. Rinkimų apygardų, apylinkių ribos

11. Rinkimų organizatoriams

11.1. Informacija komisijai

11.2. Rinkimų organizatoriaus knyga 

12. VRK informaciniai leidiniai ir spaudiniai