2017 m. balandžio 23 d. nauji savivaldybių tarybų narių – merų rinkimai Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse

BALSAVIMO REZULTATAI

1. Informacija rinkėjui

2. Teisinis pagrindas:

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas
2016-12-20 VRK sprendimas Sp-295 "Dėl naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos rajono ir Šakių rajono savivaldybėse paskelbimo"

3. Grafikas: pagrindinių įvykių    (atnaujinta 2017-05-17)

4. Kandidatų kėlimas

4.1. Politinės kampanijos dalyvių registravimas; registravimui teikiami dokumentai

4.2. Politinės kampanijos dalyviai

4.3. Pareiškinių dokumentų sąrašas

4.4. Kandidatų sąrašo arba kandidato parėmimas el. būdu

5. Kandidatai į savivaldybės tarybos narius - merus

           5.1. Kandidatų rinkimų programų leidiniai:  Jonavos  ; Šakių 

           5.2. VRK ir savivaldybių rinkimų komisijų sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

6. Elektroninės paslaugos

7. Politinės kampanijos finansavimas

7.1. Aukos

7.2. Išlaidos ir jų apskaita

7.3. Atmintinė iždininkui pildant politinės kampanijos finansavimo žiniaraštį 

7.4. Informacija "Politinės kampanijos iždininko pirmieji žingsniai" 

7.5. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą

7.6. Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK

7.7. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK atmintinė

7.8. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinė

7.9. Pažyma dėl 2017 m. balandžio 23 d. vykusių naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse politinės kampanijos finansavimo ataskaitų pateikimo ir patikrinimo

8. Politinė reklama  

8.1. Politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos

8.2. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

8.3. Viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų deklaracijos 

8.4. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

8.5. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama (nebuvo priimta)

9. Mažareikšmių daiktų deklaravimas

9.1. Mažareikšmių daiktų deklaravimo tvarka

9.2. Pateiktos deklaracijos

10. Rinkimų apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai, atstovai) - nebeviešinama

11. Rinkėjų pavežėjimo grafikai ir maršrutai

12. VRK informacija apie agitaciją, agitacinės laidos