Pateikta konferencijos „Naujos technologijos rinkimuose: visuomenės pasitikėjimas ir iššūkiai rinkimų organizatoriams" apžvalga

2016-04-22

Europos Tarybos Venecijos komisija pateikė š.m. balandžio 14-15 dienomis vykusios 13–tos tarptautinės konferencijos „Naujos technologijos rinkimuose: visuomenės pasitikėjimas ir iššūkiai rinkimų organizatoriams" apžvalgą.

Pateikta konferencijos „Naujos technologijos rinkimuose: visuomenės pasitikėjimas ir iššūkiai rinkimų organizatoriams

Apžvalgoje pastebima, kad naujos technologijos rinkimuose yra būtinybė, kuri padės didinti rinkimų proceso efektyvumą, be to, tai vienas iš būdų skatinti aktyvesnį rinkėjų dalyvavimą. Konstatuota, kad balsavimo mašinos rinkimų apylinkėse ir internetinis balsavimas kelia iššūkį tradiciniams rinkimų stebėjimo metodams. Tačiau naudojant šiuos būdus turėtų būti užtikrintas duomenų patikrinamumas (angl. verifiability); pabrėžtas saugių procedūrų svarbumas, teisinių aspektų suderinamumas, būtinybė garantuoti rinkimo proceso vientisumą, užtikrinti suderinamumą su Europos Tarybos konvencija „Dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu" (ETS Nr. 108). Akcentuota, kad naudojant naujas technologijas rinkimuose, būtinas keitimasis gerąja praktika tarp rinkimus organizuojančių institucijų.