Europos piliečių iniciatyva - galimybė piliečiams formuoti ES politiką

2016-05-17

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) primena, kad nuo 2012 m. Europos Sąjungos (ES) piliečiams suteikiama teisė tiesiogiai dalyvauti formuojant ES politiką. Piliečių iniciatyva, nustatyta Lisabonos sutartyje, leidžia 1 mln. piliečių iš bent ketvirčio ES valstybių narių prašyti Europos Komisijos (Komisija) pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų tose srityse, kurios priklauso jos kompetencijai. Įvedus tiesioginės demokratijos elementus, ES piliečiai įgyja tokias pat teisėkūros iniciatyvos teises kaip ir Europos Parlamentas bei ES Taryba.

Europos piliečių iniciatyva - galimybė piliečiams formuoti ES politiką

Piliečių iniciatyvos organizatoriai – piliečių komitetas, turi vienus metus, per kuriuos gali rinkti būtinus parašus, kuriuos turi patvirtinti kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos. Lietuvos Respublikoje ES piliečių iniciatyvą koordinuojančia institucija įstatymu paskirta VRK. Sėkmingos iniciatyvos organizatoriai dalyvauja Europos Parlamento viešajame svarstyme, kur Komisija per 3 mėnesius turi patikrinti iniciatyvą ir priimti dėl jos sprendimą.

Sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos, dėl kurių surinktas reikiamas 1 milijonas iniciatyvą remiančių pareiškimų pritarimo skaičius: ,,Stop vivisection" („Stop gyvo bandomojo gyvūnų skrodimams"), ,,One of us" (,,Vienas iš mūsų") ir ,,Water and sanitation are a human right! Water is a public good, not a commodity!" (,,Vanduo ir sanitarinės paslaugos yra žmogaus teisė! Vanduo yra visuotinė nuosavybė, o ne prekė!". Tik į 2 iniciatyvas Komisija atsakė teigiamai (atmesta ,,One of us" iniciatyva). Iniciatyva ,,Vanduo ir sanitarinės paslaugos yra žmogaus teisė! Vanduo yra visuotinė nuosavybė, o ne prekė!" yra pirmoji, kuriai Komisija pritarė, o Jungtinių Tautų Organizacija patvirtino teisę į vandenį kaip vieną iš 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkės tikslų.

Iš viso buvo atsisakyta registruoti 20 iniciatyvų, kurios neatitiko Reglamento (2011 m. vasario 16 d., Nr. 211/2011) dėl piliečių iniciatyvos 4 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, t.y., siūloma piliečių iniciatyva akivaizdžiai nepateko į Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis.

Šiuo metu pasirašomos Komisijos registruotos piliečių iniciatyvos, kurioms galima pritarti yra: Mum dad and kids" („Mama, tėtis ir vaikai") – Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti; „Wake up Europe! Veikime, kad išsaugotume demokratinį Europos projektą"; „Stop plastic in the sea" („Plastiko atliekoms jūroje NE!"); „Fair Transport Europe – equal treatment for all transport workers" („Teisingas Europos transportas – vienodas požiūris į visus transporto darbuotojus").

Platesnę informaciją apie tai, kas yra piliečių iniciatyva, kaip parašu jai pritarti ar kaip parengti savo iniciatyvą rasite ČIA.