Kandidatai į Seimą deklaruoja jau surinkę virš 760 tūkst. eurų pajamų politinei kampanijai finansuoti

2016-05-26

2016 m. spalio 9 d. vyksiantiems Seimo rinkimams Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK) iki š.m. gegužės 23 d. užsiregistruota 208 politinės kampanijos dalyvių, iš jų 15 politinių partijų, 189 vienmandatėse rinkimų apygardose partijų keliamų kandidatų ir 4 asmenys, numatantys savarankiškai išsikelti kandidatais. Tikimasi, kad iki politinės kampanijos dalyvių registravimo pabaigos – liepos 16 d., registruotų dalyvių skaičius išaugs dvigubai. Pasibaigus politinės kampanijos dalyvių registracijai, tik asmenys, užsiregistravę politinės kampanijos dalyviais, galės teikti pareiškinius dokumentus ar keltis kandidatais į Seimą.

Kandidatai į Seimą deklaruoja jau surinkę virš 760 tūkst. eurų pajamų politinei kampanijai finansuoti

Šiuo metu 126 registruoti kandidatai nurodė priėmę 758 206,00 Eur politinės kampanijos finansavimo lėšų. Daugiausia, 579 639,27 Eur, pervedė partijos iš joms skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Kitos partijų lėšos mažesnės, – per 132 629,21 Eur.

VRK primena, kad savo politinei kampanijai kandidatai gali suteikti auką neviršijančią 20 VMDU dydžių, t.y. 15 140 Eur. Fiziniai asmenys gali aukoti iki 7 570 EUR kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui neviršydami 10 procentų savo deklaruotų metinių pajamų. Šiuo metu kandidatų lėšos sudaro 23 226,52 Eur. Po 1000 Eur ir daugiau skyrė 9 kandidatai, daugiausia, 5 000 Eur, skyrė Vilija Filipovičienė. Fizinių asmenų aukos partijų ir kandidatų aukotojų sąraše sudaro 21 870,00 Eur, iš kurių, po 1000 Eur ir daugiau pervedė 6 asmenys, o maksimalią 7 570 Eur auką, skirtą Žygimantui Pavilioniui, pervedė Sigitas Petraitis. Mažos aukos (iki12 Eur) siekia tik 841,00 Eur. Visi šie aukotojai, kaip reikalauja įstatymas, yra paskelbti VRK interneto svetainėje.

Siekiant operatyviau įvertinti aukojančiųjų asmenų finansines galimybes skirti didesnes aukų sumas, VRK teikia užklausas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). Dėl trijų aukų VMI pateikė atsakymus, dėl 10 procentų asmens deklaruotų metinių pajamų sumos viršijimo. Viena auka jau grąžinta.

Didžiąją dalį išlaidų (virš 80 proc.) sudaro išlaidos politinei reklamai. Šios išlaidos skelbiamos detaliose ataskaitose dėl politinės reklamos paskelbimo ir jos finansavimo šaltinių. Šios ataskaitos skelbiamos kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaitomis.

VRK primena, kad Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikiamos ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo, jei savarankiškas politinės kampanijos dalyvis, per politinę kampaniją gavo ne didesnę kaip 70 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio (52 990 Eur) pajamų sumą. 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitos teikiamos iki 2016 m. lapkričio 10 d., įvykus pakartotiniam balsavimui – iki 2016 m. lapkričio 24 d.

Gavus didesnę kaip 70 VMDU (52 990 Eur) pajamų sumą, politinės kampanijos finansavimo ataskaitos kartu su auditoriaus ataskaita dėl politinės kampanijos dalyvio tikrinimo metu pastebėtų faktų teikiamos VRK ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos, t. y. iki 2017 m. sausio 9 d., įvykus pakartotiniam balsavimui – iki 2017 m. sausio 23 d.