Iniciatyvos „Žinau, ką renku" pranešimas: Rinkimų stebėsena - kas iš to? Savivaldybių tarybų ir merų rinkimų stebėsenos rezultatai

2016-07-04

2015 metais jaunimo iniciatyva „Žinau, ką renku" stebėjo pirmuosius Lietuvoje tiesioginius merų rinkimus. Stebėsenos tikslas – skatinti politikų atskaitingumą rinkėjams ir supažindinti rinkėjus su kandidatų programomis bei pažadais, tokiu būdu skatinant sąmoningą ir apgalvotą politikų pasirinkimą. Priešrinkiminiu laikotarpiu, vasario-kovo mėn., Lietuvos gyventojai galėjo tiesiogiai bendrauti su politikais organizuotuose debatuose gyvai ir virtualiai internetinėje platformoje adresu www.zinaukarenku.lt.

Iniciatyvos „Žinau, ką renku

Iniciatyvinės grupės nariai surengė penkiolika debatų tarp kandidatų į merus, kurie vyko ne tik didžiuosiuose miestuose tokiuose, kaip Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus, bet ir mažesniuose miestuose ir miesteliuose tokiuose, kaip Telšiai, Palanga, Druskininkai, Biržai, Šilutė, Ariogala (Raseinių raj.).

Debatų metu kiekvienas kandidatas įvardijo tris svarbiausius pažadus, kuriuos įgyvendins, jei bus išrinktas. Šie pažadai užfiksuoti audio, video ar rašytinėje medžiagoje, kuri naudojama porinkiminėje stebėsenoje.

Internetinėje platformoje www.zinaukarenku.lt  užsiregistravo  170 politikų, rinkiminiu laikotarpiu joje lankėsi apie 15 000 unikalių vartotojų, kurie uždavė beveik 300 klausimų.

„Savivaldybių tarybų ir merų rinkimų metu pamatėme, kokia svarbi ir reikalinga yra galimybė rinkėjams tiesiogiai bendrauti su politikais – aktyvumas debatuose bei internetinėje platformoje tiek iš visuomenės, tiek politikų pusės išties nustebino. Bendradarbiauti sutiko ir sutartis pasirašėme su visomis parlamentinėmis Lietuvos partijomis, o debatuose ir internetinėje platformoje sulaukėme daugiau nei tūkstančio susidomėjusiųjų. Atsižvelgiant į tai, kad ši veikla pakankamai jauna Lietuvoje, džiaugiamės pasiektais rezultatais ir toliau sieksime ilgalaikio politikų skaidrumo ir atvirumo tiek rinkimų metu, tiek ir po jų - įgyvendinant rinkiminius pažadus", - sako iniciatyvinės grupės koordinatorė Aušrinė Diržinskaitė.

„Šiuo metu rengiamės LR Seimo rinkimams: organizuosime debatus su kandidatais  ir sudarysime galimybę rinkėjams tiesiogiai su jais bendrauti platformoje www.zinaukarenku.lt. Vis dėlto, norint, kad politika Lietuvoje būtų skaidri, o politikai išties jaustų atsakomybę savo rinkėjams, reikia ne tik skatinti, kad rinkėjai dalyvautų balsavime, bet ir aktyviai dalyvautų politikos įgyvendinime. Jungtinės Karalystės referendumo rezultatai akivaizdžiai parodė, kokios negatyvios gali būti gyventojų neinformuotumo pasekmės. Taigi, Lietuvos gyventojams siūlome instrumentą, kuris padėtų mažinti skirtį tarp politikų ir Lietuvos žmonių", - teigė iniciatyvos globėja, Všį „Europos namai" direktorė Judita Akromienė.

Po rinkimų stebėsena nesibaigia, – organizuojami gyvi susitikimai su politikais, skirti aptarti jų įgyvendinamus darbus ir pažadus. Taip pat, gyventojai bet kuriuo metu gali užduoti rūpimus klausimus išrinktiems savivaldybių tarybų nariams ir merams internetinėje platformoje www.zinaukarenku.lt.

Iniciatyva vykdys ir 2016 m. Seimo rinkimų stebėseną, kurios metu bus atnaujinta internetinė platforma www.zinaukarenku.lt ir vyks gyvi debatai tarp kandidatų į Seimo narius.

Stebėsenos metu iniciatyva bendradarbiavo su Vyriausiąja rinkimų komisija, visomis parlamentinėmis politinėmis partijomis, visuomeniniais komitetais, jaunimo ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, nacionalinės ir vietos žiniasklaidos priemonėmis.