Politinės kampanijos dalyviai Seimo rinkimuose išleido virš 7 milijonų eurų

2016-12-09

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia 2016 metų Seimo rinkimų dalyvių politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestines. Savarankiškos politinės kampanijos dalyviai, įstatymo numatyta tvarka per politinę kampaniją gavę ne daugiau kaip 70 VMDU (52 990 Eur) dydžio pajamų sumą, politinės kampanijos finansavimo ataskaitas teikė iki š.m. lapkričio 24 d. VRK gautas ataskaitas pateikė auditoriams. Šeši politinės kampanijos dalyviai, ataskaitas, pajamas bei išlaidas pagrindžiančius dokumentus vis dar rengia. Už laiku nepateiktą ataskaitą numatyta administracinė atsakomybė. Dalyvių, kurie gavo daugiau kaip 70 VMDU (52 990 Eur) dydžio pajamų, ataskaitų kartu su auditorių ataskaitomis dėl pastebėtų faktų laukiama 2017 m. sausio 23 d. Didžioji dalis jų duomenų apie pajamas ir išlaidas yra registruota VRK informacinėje sistemoje, tačiau dar gali keistis.

Politinės kampanijos dalyviai Seimo rinkimuose išleido virš 7 milijonų  eurų

Pajamos

Š. m. gruodžio 8 d. duomenimis, politinei kampanijai finansuoti savarankiški politinės kampanijos dalyviai gavo 5 997 195 Eur pajamų. Šių metų politinės kampanijos dalyvių pajamos beveik 600 tūkst. Eur kuklesnės nei per 2012 m. Seimo rinkimus, tačiau partijų ir kandidatų šiais metais taip pat dalyvauja mažiau.

Didžiausią pajamų dalį, 4 166 712 Eur, sudarė partijų lėšos, iš jų 2 295 161 Eur valstybės biudžeto asignavimai. Asmeninės kandidatų lėšos siekia 1 207 301 Eur. Fiziniai asmenys iš viso paaukojo 632 182 Eur.

Daugiausia pajamų politinei kampanijai finansuoti turėjo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) (čia ir toliau nurodomos partijos ir jos keltų kandidatų pajamos ir išlaidos) – 1 461 986 Eur, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) – 1 108 499 Eur, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS) – 951 686 Eur ir Darbo partija (DP) – 950 353 Eur.

Partija „Tvarka ir teisingumas" (PTT) – 399 273 Eur, Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) – 372 550 Eur pajamų, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) – 270 672 Eur, Lietuvos laisvės sąjunga (LLS) – 212 076 Eur. Save išsikėlusių kandidatų bendros pajamos – 132 303 Eur.

Mažiausios pajamos: Lietuvos centro partija(52 267 Eur), „Drąsos kelias" politinė partija (32 700 Eur), politinė partija „Lietuvos sąrašas" (20 894 Eur), Lietuvos liaudies partijos (11 894 Eur), Lietuvos žalųjų partijos (10 040 Eur), Tautininkų sąjungos (8 316 Eur), Lietuvos pensininkų partijos (1 324 Eur).

 

Išlaidos

2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose politinės kampanijos dalyviai išlaidų turėjo daugiau nei pajamų. Išlaidos siekė 7 061 338 Eur (2012 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidos – 7 684 263 Eur).

Politinei kampanijai finansuoti visi jos dalyviai kartu išleido daugiau kaip 7 mln. Eur, iš jų virš 6 mln. Eur (per 90 proc.) – politinei reklamai. Reklama spaudoje kainavo apie 1,5 mln. Eur, televizijoje – apie 1,3 mln. Eur, internete virš 620 tūkst. Eur, radijuje – 208 tūkst. Eur, išorinei politinei reklamai išleista virš 1 mln. 300 tūkst. Eur. Dar 1 mln. 476 tūkst. Eur išleista kitomis priemonėmis skleidžiamai politinei reklamai.

Daugiausia politinei reklamai skyrė LSDP (1 399 951 Eur), LVŽS (1 123 992 Eur), TS-LKD (1 058 659 Eur). Mažiausiai išleido „Drąsos kelias" politinė partija (24 140 Eur), politinė partija „Lietuvos sąrašas" (20 753 Eur) ir Lietuvos žaliųjų partija (7 949 Eur). Simbolinę sumą politinei reklamai skyrė Tautininkų sąjunga (681 Eur), partija „Jaunoji Lietuva" (351 Eur) ir Lietuvos pensininkų partija (322 Eur.)

Skola

Š. m. gruodžio 8 d. duomenimis, politinės kampanijos dalyviai liko skolingi daugiau kaip 1 595 588 Eur. Daugiausia politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nurodytų skolos įsipareigojimų turi LVŽS –  969 871 Eur. Kitų politinių kampanijos dalyvių skola mažesnė: TS-LKD skola sudaro apie 287 tūkst. Eur, DP virš 182 tūkst. Eur, partijos „Tvarka ir teisingumas" skola siekia apie 114 tūkst. Eur, LSDP – apie 15 tūkst. Eur, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) skola apie 13 tūkst. Eur. Likusių politinės kampanijos dalyvių skolos nesiekia tūkstančio eurų.

Išlaidos vienam mandatui pateikiamos žemiau pateiktoje lentelėje:

Partija, partijos kelti savarankiški politinės kampanijos dalyviai. Išsikėlę politinės kampanijos dalyviai

Politinės kampanijos pajamos iš viso (EUR):

Politinės kampanijos išlaidos iš viso (EUR):

Mandatų skaičius

Išlaidos paskaičiuotos vienam mandatui (EUR)

Darbo partija

 950 353,11

 949 204,30

2

 474 602,15

Lietuvos socialdemokratų partija

1 461 986,71

1 465 988,77

17

 86 234,63

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

 951 686,98

 930 917,03

14

 66 494,07

Partija Tvarka ir teisingumas

 399 273,74

 512 999,38

8

 64 124,92

Lietuvos centro partija

 52 267,78

 52 516,27

1

 52 516,27

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga

 372 550,60

 371 277,39

8

 46 409,67

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

1 108 499,27

1 244 981,28

31

 40 160,69

Išsikėlę

 132 303,14

 145 597,03

4

 36 399,26

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

 270 672,94

1 240 543,98

54

 22 973,04

Politinė partija „Lietuvos sąrašas"

 20 894,25

 21 574,22

1

 21 574,22

Lietuvos žaliųjų partija

 10 039,99

 10 039,99

1

 10 039,99

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

 212 076,40

 69 571,21

0

  0,00

„Drąsos kelias" politinė partija

 32 700,13

 32 973,93

0

  0,00

Tautininkų sąjunga

 8 316,51

  681,23

0

  0,00

Emigrantų partija

  2,80

  2,80

0

  0,00

Kovotojų už Lietuvą sąjunga

  0,00

  0,00

0

  0,00

Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

  1,74

  1,74

0

  0,00

Lietuvos liaudies partija

 11 893,89

 11 793,83

0

  0,00

Lietuvos pensininkų partija

 1 324,00

  322,05

0

  0,00

Partija „Jaunoji Lietuva"

  351,99

  351,99

0

  0,00

 

7 061 338,42

141

50 080, 41

 

Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinę ir apibendrintą suvestinę galima rasti ČIA.