Informacija apie 2015 metais gautus partijų narių mokesčius

Politinių partijų įstatymo 23 straipsnio 5 dalis numato, kad politinės partijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai (toliau – VRK) patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinį bei politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnalą.

15 politinių partijų narių mokesčių registracijos žurnaluose nurodė gavę pajamų iš nario mokesčių, bendra suma – 677 532,09 Eur. 7 partijos Aiškinamuosiuose raštuose nurodė, kad 2015 metais nerinko partijos narių mokesčių.

Politinių partijų įstatyme nurodyta, kad partijos narys gali sumokėti nario mokestį, neviršijantį 20 paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, tai yra leistinas nario mokesčio dydis 2015 metais buvo 14 300 Eur. 2015 metais nustatytas maksimalus leistinas nario mokesčio dydis nebuvo viršytas.

Pagal Politinių partijų įstatymą, jeigu bendra politinės partijos nario mokesčių politinei partijai suma per metus viršija 360 Eur, politinės partijos narys privalo deklaruoti savo turtą ir pajamas. Bendra politinės partijos nario mokesčio politinei partijai suma per metus negali viršyti 10 procentų politinės partijos nario deklaruotų praėjusių kalendorinių metų metinių pajamų.

2015 metai partijos nario mokesčių suma per metus viršijančią 360 eurų, kai politinės partijos narys privalo deklaruoti savo turtą ir pajamas politinėms partijoms pervedė 190  narių,  iš viso 175 242,34 Eur. Daugiausiai partijos nario mokesčių, kurių suma per metus viršija 360 eurų, surinko Lietuvos socialdemokratų partija -  105 Lietuvos socialdemokratų partijos nariai sumokėjo 63 842 Eur ir 26 Partijos Tvarka ir teisingumas nariai sumokėjo 29 533 Eur.

Gavusios nario mokestį nurodė šios partijos (eilė sudaryta pagal bendrą sumą): 

 

Eil. Nr.

Politinė partija

Mokėtojų skaičius

Suma, Eur

Vidutinis nario mokestis, Eur

Narių skaičius*

Mokėjusių narių procentas

1. Lietuvos socialdemokratų partija 14 611 381 846,80 26,13 22 012 66,38
2. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 3 677 59 007,98 16,05 7352 50,01
3. Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 8 376 47 324,13 5,65 15039 55,7
4. Darbo partija 2 537 43 401,35 17,11 22 681 11,19
5. Partija Tvarka ir teisingumas 2 525 41 257,97 16,34 13 401 18,84
6. Lietuvos žaliųjų partija 45 38 822,55 862,72 2 194 2,05
7. Lietuvos lenkų rinkimų akcija 1 000 35 020,89 35,02 2 173 46,02
8. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 613 11 147,66 18,19 3 423 17,91
9. Tautininkų sąjunga 30 9 438,57 314,62 2 025 1,48
10. Lietuvos liaudies partija 14 4 351,80 310,84 2 630 0,53
11. Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 33 2 966,58 89,90 4 363 0,76
12. Politinė partija Rusų Aljansas 2 2 305,00 1 152,50 1 107 0,18
13. Respublikonų partija 4 278,04 69,51 1 294 0,31
14. Lietuvos pensininkų partija 17 195,00 11,47 3 307 0,51
15. "Drąsos kelias" politinė partija 12 167,77 13,98 2 208 0,54
  Iš viso: 33 496 677 532,09 20,23 105 209 31,84

* - pagal Teisingumo ministerijos 2015 m. spalio 1 d. duomenis

Iš viso partijos narių mokestį mokėjo 33 496 nariai. Įvairių partijų žurnaluose užregistruoti 155 nariai, sumokėję "nulinį" mokestį.

Vidutinis nario mokesčio dydis 2015 metais buvo 20,23 Eur. 6 300 partijų narių sumokėjo nario mokesčių viršijančių arba lygų vidutiniam  nario mokesčio dydžiui, iš viso tokių mokesčių partijos surinko  511 530,07 Eur.

Virš 10 000 Eur buvo sumokėti du nario mokesčiai, kuriuos sumokėjo Lietuvos žaliųjų partijos nariai atitinkamai 13 200 Eur ir 13 000 Eur.  Nuo 3 000 Eur iki 10 000 Eur buvo sumokėti trys nario mokesčiai: 4 986,56 Eur sumokėjo Lietuvos žaliųjų partijos narys, 4 340 Eur sumokėjo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos narys ir 4 003,48 Eur sumokėjo Partijos Tvarka ir teisingumas partijos narys.

Partijos nurodė nepriėmusios 6 787 Eur nario mokesčių, iš kurių 6 411 Eur sugrąžino sumokėjusiems asmenims ir 376 Eur pervedė į valstybės biudžetą.

Tautininkų sąjunga neužpildė nario mokesčių žurnalo informacinėje sistemoje, todėl toliau pateikiama informacija apie 14 partijų 2015 metais gautus narių mokesčius.

Jauniausiems  nario mokesčio mokėtojams – 18 metų. Tokių narių – 13, bendra sumokėtų nario mokesčių suma -  67,98 Eur. Nario mokestį sumokėjo 2 šimtamečiai (iš viso 3 Eur).

Didesnį nei 0 Eur nario mokestis priimtas iš 18 430 moterų ir 14 881 vyro. Tačiau vyrai mokėjo didesnį nario mokestį: vyrų sumokėto nario mokesčio vidurkis 27,28 Eur, moterų – 14,23 Eur, bendra vyrų sumokėto nario mokesčio suma – 405 902,15 Eur, moterų – 262 191,37 Eur.

Vidutiniškai didžiausius nario mokesčius moka 40-49 metų amžiaus partijos nariai (6  674 narių vidutiniškai po 23,18 Eur, bendra suma – 154 711,65 Eur) ir 50-59 metų (7 911 narių vidutiniškai po 24,70 Eur, bendra suma – 195 385,62 Eur).

Amžius Moterys Vyrai Iš viso
Narių skaičius Vidutinis mokestis Bendra suma Narių skaičius Vidutinis mokestis Bendra suma Narių skaičius Vidutinis mokestis Bendra suma
18-29 1 770 13,07 23 139,70 1 621 14,47 23 451,89 3 391 13,74 46 591,59
30-39 2 884 17,35 50 043,93 2 517 27,39 68 950,81 5 401 22,03 118 994,74
40-49 4 049 15,36 62 199,23 2 625 35,24 92 512,42 6 674 23,18 154 711,65
50-59 4 450 17,15 76 303,11 3 461 34,41 119 082,51 7 911 24,70 195 385,62
60-69 2 665 14,68 39 111,95 2 476 30,30 75 027,93 5 141 22,20 114 139,88
70-79 1 747 5,22 9 113,24 1 420 15,88 22 550,68 3 167 10,00 31 663,92
80-89 787 2,58 2 034,33 700 5,81 4 069,27 1 487 4,10 6 103,60
Virš 90 78 3,15 245,88 61 4,21 256,65 139 3,62 502,53
Iš viso 18 430 14,23 262 191,37 14 881 27,28 405 902,15 33 311 20,06 668 093,52

 

Vieno nario sumokėto nario mokesčio vidurkis pagal amžių

 

Sumokėta nario mokesčių suma pagal amžių