2015 m. birželio 7 d. pakartotiniai Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario-mero, Trakų rajono savivaldybės tarybos rinkimai ir birželio 21 d. pakartotiniai Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimai

BALSAVIMO REZULTATAI (Širvintų raj., Trakų raj.)

BALSAVIMO REZULTATAI (Šilutės raj.)

1. Informacija rinkėjui

2. Teisinis pagrindas:

3. Grafikas: 47. Šilutės rajono ();  48. Širvintų rajono ir 52.Trakų rajono ()

4. Kandidatų kėlimas

4.1. Visuomeninių rinkimų komitetų registravimui teikiami dokumentai

4.2. Registruoti visuomeniniai rinkimų komitetai: 47. Šilutės rajonas

4.3.  Politinės kampanijos dalyvių registravimas

4.4. Politinė kampanijos dalyviai: 47. Šilutės rajono48. Širvintų rajono ir 52.Trakų rajono

4.5. Pareiškinių dokumentų sąrašas

4.6. Kandidatų sąrašo arba kandidato parėmimas el. būdu: 47. Šilutės rajono48. Širvintų rajono52.Trakų rajono

4.7. Dėl nesuderinamų pareigų

5. Kandidatų sąrašai 

5.1. Širvintų rajono 

5.2. Trakų rajono

5.3. Šilutės rajono

6. Elektroninės paslaugos

7. Politinės kampanijos finansavimas

7.4. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą

7.5. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinės: 47. Šilutės rajono48. Širvintų rajono ir 52.Trakų rajono

8. Politinė reklama  

8.3. VRK nuomonė dėl socialiniuose tinkluose neatlyginai skleidžiamos politinės reklamos žymejimo

8.4. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama

8.5 Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos47. Šilutės rajono48. Širvintų rajono; 52. Trakų rajono

8.6. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos: 47. Šilutės rajono48. Širvintų rajono; 52. Trakų rajono

9. Mažareikšmių daiktų deklaravimas

9.1. Mažareikšmių daiktų deklaravimo tvarka

9.2. Pateiktos deklaracijos: 47. Šilutės rajono; 48. Širvintų rajono; 52. Trakų rajono

10. Savivaldybių rinkimų komisijos: 47. Šilutės rajono; 48. Širvintų rajono; 52.Trakų rajono - nebeviešinama. 

Savivaldybės rinkimų komisijos sudarymas:

  • Pasiūlymo dėl savivaldybės rinkimų komisijos pirmininko forma: 
  • Teikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai dėl asmens, siūlomo į savivaldybės rinkimų komisiją, forma: 

11. Rinkimų apygardos, apylinkės: 47. Šilutės rajono; 48. Širvintų rajono; 52.Trakų rajono

             10.1. Rinkimų apygardų, apylinkių ribos

12. Atstovai rinkimams: 47. Šilutės rajono; 48. Širvintų rajono; 52.Trakų rajono - nebeviešinama. 

13. Rinkimų stebėtojai: 47. Šilutės rajono; 48. Širvintų rajono; 52.Trakų rajono - nebeviešinama. 

14. Rinkimų organizatoriams

14.1. Informacija komisijai

14.2. Rinkimų organizatoriaus knyga 

14.3. Reikalingų surinkti parašų skaičius

15. Agitacinių TV laidų grafikas

16. VRK informaciniai leidiniai ir spaudiniai

16.1. Šilutės rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 47 informacinis leidinys 
16.2. Širvintų rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 48 informacinis leidinys 
16.3. Trakų rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr.52 informacinis leidinys