2015 m. birželio 7 d. nauji rinkimai į Seimą vienmandatėje Varėnos-Eišiškių rinkimų apygardoje Nr.70

BALSAVIMO REZULTATAI

1. Informacija rinkėjui

2. Teisinis pagrindas:

3. Grafikas: 

4. Kandidatų kėlimas

4.1. Politinės kampanijos dalyvių registravimas: teikiami dokumentai

4.2. Politinės kampanijos dalyviai

4.3. Pareiškiniai dokumentai:

4.4. Parėmimas el. būdu

5. Kandidatai

6. Elektroninės paslaugos

7. Politinės kampanijos finansavimas

             7.1. Aukos

             7.2. Išlaidos ir jų apskaita

7.3Atmintinė iždininkui pildant politinės kampanijos finansavimo žiniaraštį

7.4. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą

7.5. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinė

8. Politinė reklama

8.1. Politinės reklamos įkainiai ir sąlygos

8.2. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

8.3. VRK nuomonė dėl socialiniuose tinkluose neatlygintinai skleidžiamos politinės reklamos žymėjimo

8.4 Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos

8.5. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

9. Apygardos rinkimų komisija - nebeviešinama

10. Rinkimų apygardos, apylinkės

             10.1. Rinkimų apygardų, apylinkių ribos

11. Atstovai rinkimams - nebeviešinama

12. Rinkimų stebėtojai - nebeviešinama

13. Rinkimų organizatoriams

13.1. Informacija komisijai

13.2. Rinkimų organizatoriaus knyga 

14. VRK informaciniai leidiniai ir spaudiniai