Balsuoti galima namuose ir specialiuose paštuose

2014-05-19

Balsavimas namuose vyks gegužės 23 ir 24 dieną, penktadienį ir šeštadienį.

Pagal Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą įstatymą balsuoti namuose gali šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi, sulaukę 70 metų ir vyresni rinkėjai,  jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę ir pateikė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose.

Prieš pirmąjį rinkimų ratą, gegužės 11 d., prašymus balsuoti namuose pateikė 85 tūkst. rinkėjų. Šie prašymai lieka galioti ir juos pasirašiusius rinkėjus namuose turės aplankyti apylinkių komisijų nariai. Neįtraukti į sąrašus rinkėjai turi  pateikti prašymus  ir būti įrašyti į sąrašus ne vėliau kaip gegužės 22 dieną. Gavę prašymus, apylinkių rinkimų komisijos registruoja  rinkėjus sistemoje ABRIS2 ir atspausdina balsuojančių namuose rinkėjų sąrašus. Beje, pageidaujantiems balsuoti namuose birželio 29 d. referendumo metu, naujų prašymų rašyti nebereikės, nes balsuodami namuose prieš gegužės 25 d. vyksiančius rinkimus rinkėjai galės nurodyti, kad balsuos namuose ir per referendumą.

Rinkėjai, kurie laikinai apsistojo konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir nėra įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, bet yra įrašyti į kitos savivaldybės ar apylinkės rinkimų sąrašą, namuose balsuoja viena diena anksčiau  - gegužės 22 dieną, ketvirtadienį. Jų balsai bus skaičiuojami tose rinkimų apylinkėse, į kurių sąrašus jie įrašyti – balsavimo vokas bus į jas pristatytas įstatymų numatyta tvarka. Jų balsavimu rūpinasi savivaldybių rinkimų komisija, kuri paveda apylinkių rinkimų komisijai vykti pas rinkėjus.

Balsavimas namuose vyks gegužės 23 ir 24 dieną, penktadienį ir šeštadienį. Išorinius ir vidinius balsavimo vokus ir rinkimų biuletenius rinkėjams , kurie įrašyti į namuose balsuojančių rinkimų apylinkės sąrašus namus pristato ne mažiau kaip du apylinkės komisijos nariai. Kartu su apylinkės rinkimų komisijos nariais į namus paprastai vyksta ir rinkimų stebėtojai.

Balsuoti vokais specialiuose paštuose gali rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose, atlieka  privalomąją karo tarnybą, yra misijose užsienyje, atlieka  arešto ar laisvės atėmimo bausmę, yra areštinėse,  tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose) gegužės 21, 22 ir 23 dienomis. 

Balsuoti savivaldybės pastate, kuriame yra tos savivaldybės mero (administracijos direktoriaus) darbo vieta, gali kiekvienas rinkėjas - balsavimas vyksta gegužės 21-22 dienomis (trečiadienį ir ketvirtadienį) nuo 8 iki 20 valandos.