Teikiamos 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą politinės kampanijos finansavimo ataskaitos

2014-06-26

Iki birželio 26 dienos pietų ataskaitas buvo pateikę 10 Respublikos Prezidento rinkimų ir 5 rinkimų į Europos Parlamentą politinės kampanijos dalyviai. 5 kandidatai ir 7 politinės partijos yra pateikę sutartis su auditoriais ar audito įmonėmis.

Teikiamos 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą politinės kampanijos finansavimo ataskaitos

Pagal Politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 17 straipsnį iki 2014 m. birželio 26 d. turi būti pateiktos Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos ir dokumentai, jeigu politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo mažesnę kaip 70 VMDU dydžio, tai yra 156 240 litų, pajamų sumą.  Gavę daugiau pajamų privalo pateikti su audito įmone arba auditoriumi sudarytos savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo sutarties nuorašą. Šie dalyviai Auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir dokumentus turės pateikti iki rugpjūčio 25 d.

Respublikos Prezidento rinkimuose politinės kampanijos dalyviais buvo registruota 19 asmenų (7 iš jų dalyvavo rinkimuose, likę 12 prarado statusą nepateikus pareiškinių dokumentų, nesurinkus parašų ar dėl to, kad nebuvo registruoti kandidatais). Rinkimuose į Europos Parlamentą politinės kampanijos dalyviais registruota 14 politinių partijų ir 2 visuomeniniai rinkėjų komitetai, rinkimuose dalyvavo 11 politinių partijų.

Iki birželio 26 dienos pietų ataskaitas buvo pateikę 10 Respublikos Prezidento rinkimų ir 5 rinkimų į Europos Parlamentą politinės kampanijos dalyviai. 5 kandidatai ir 7 politinės partijos yra pateikę sutartis su auditoriais ar audito įmonėmis. Pateiktos ataskaitos skelbiamos VRK interneto svetainėje atitinkamų rinkimų rubrikoje „Politinės kampanijos dalyviai".

VRK duomenimis ataskaitas turi pateikti dar 3 pretendentai į kandidatus, 1 politinė partija ir 1 visuomeninis rinkėjų komitetas. Sutartis dėl patikrinimo turi pateikti 1 kandidatas į Respublikos Prezidentus ir 2 politinės partijos.

Birželio 26 d.  14 val. duomenimis  VRK informacinėje sistemoje iždininkų nurodyta bendra pajamų suma Respublikos Prezidento rinkimuose yra 5 073 179,69 Lt, išlaidų – 5 358 593,40 Lt, rinkimuose į Europos Parlamentą atitinkamai 6 392 736,60 Lt  ir 6 925 044,72 Lt. Šie duomenys dar keisis, nes pateiktos ne visos ataskaitos. 2009 metais Respublikos Prezidento rinkimuose buvo išleista 1 761 570,25 Lt, rinkimuose į Europos Parlamentą - 3 721 199,92 Lt. Lyginant su ankstesniais rinkimais sumažinti išlaidų limitai (nuo 4 iki 2,6 mln. litų), uždraustos juridinių asmenų aukos, sumažintos fizinių asmenų aukos ir liberalizuotos politinės reklamos skleidimo taisyklės (2009 m. buvo draudžiama išorinė reklama bei reklama radijuje ir televizijoje).

Taip pat birželio 26 d. teikiamos ir Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos apie paskleistą politinę reklamą bei savivaldybių rinkimų komisijų politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos. Šie dokumentai taip pat skelbiami VRK interneto svetainėje.

Primename, kad VRK svetainėje veikia politinės kampanijos finansavimo duomenų paieškos sistema, kurioje galima rasti duomenis nuo 2008 metų Seimo rinkimų. Plačiau apie paiešką: http://www.vrk.lt/politiniu-kampaniju-finansavimo-duomenu-paieska2.