Politinė reklama ar informacinis pranešimas?

2014-06-22

Vyriausioji rinkimų komisija gauna prašymų išaiškinti kuo politinė reklama skiriasi nuo informacinio pranešimo.

Politinė reklama ar informacinis pranešimas?

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas nustato, kas yra laikoma politine reklama - valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario, politinės kampanijos dalyvio, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp politinių kampanijų skleidžiama informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė partija, politinės partijos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa.

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas ir Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas numato išimtį, kas yra nelaikoma politine reklama: politinės kampanijos laikotarpiu neatlygintinai skleidžiami įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių partijų, kandidatų veiklą, informacija, kuria neraginama nedalyvauti referendume, balsuoti už ar prieš referendumui teikiamo sprendimo priėmimą.

Pažymėtina, kad informacinio pranešimo tikslas skirtingai negu politinės reklamos yra informuoti apie referendumą. Politinės reklamos tikslas – paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant referendume. Informaciniai pranešimai turi būti įprastinio pobūdžio, t.y. tokie kokius paprastai naudoja žiniasklaidos priemonės (dalykinis stilius, glaustas informacijos pateikimas). Informaciniame pranešime negali būti tiesioginio ar netiesioginio raginimo nedalyvauti referendume, balsuoti už ar prieš, žodžių ar frazių, kurios veikia rinkėjų motyvaciją balsuoti už ar prieš. Informaciniai pranešimai negali būti skleidžiami atlygintinai.

Vyriausioji rinkimų komisija kiekvieną politinės reklamos atvejį vertina individualiai.

Vyriausioji rinkimų komisija atlieka politinės reklamos stebėseną, sprendžia ginčus dėl referendumo agitacijos ir nustato įstatymų pažeidimus.