Kaip balsuosime referendume

2014-06-17

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) atspausdino plakatus, kurie bus referendumo dieną iškabinti apylinkių rinkimų komisijų patalpose.

Kaip balsuosime referendume

Juose skelbiama informacija rinkėjams kaip referendumo dieną galima balsuoti savo apylinkėje, iš anksto arba kai rinkėjas nėra įrašytas į jokios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašus ir kaip užpildyti referendumo biuletenį.

Kur balsuojama referendumo dieną galima matyti čia.

Kaip užpildyti biuletenį.