Atvykti į savivaldybes ir balsuoti iš anksto gali visi rinkėjai

2014-06-26

Balsuoti iš anksto dėl referendume „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo" galima kiekvienoje savivaldybėje birželio 25-26 dieną (trečiadienį ir ketvirtadienį) nuo 8 iki 20 valandos.

Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę. Balsavimas iš anksto vyksta  patalpose, esančiose pastate, kuriame yra tos savivaldybės mero (administracijos direktoriaus) darbo vieta. Balsavimo iš anksto patalpa turi būti įrengta  pagal  tuos pačius  reikalavimai kaip ir referendumo dieną.

Su savimi reikia turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Pageidautina, bet nebūtina, rinkėjo kortelė. Savivaldybės rinkimų komisija gali šią kortelę atspausdinti iš naujo.

Kiekvienas rinkėjas balsuoja asmeniškai ir slaptai: užpildo abu rinkimų biuletenius, užpildytus rinkimų biuletenius įdeda į vidinį balsavimo paštu voką, užklijuoja vidinį balsavimo paštu voką, vidinį balsavimo paštu voką kartu su rinkėjo kortele įdeda į išorinį balsavimo paštu voką,  užklijuoja išorinį balsavimo paštu voką. Prieš užklijuojant išorinį balsavimo voką, rekomenduojame patikrinti ar ant išorinio voko nurodyta ta pati rinkimų apylinkė, kuri nurodyta rinkėjo kortelėje.

Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo voku ir ten esančiais rinkimų biuleteniais) rinkėjas įteikia  rinkimų komisijos nariui. Šis, gavęs rinkėjo įteiktą voką, rinkėjo akivaizdoje jį užklijuoja specialiu ženklu ir išduoda rinkėjui šio voko priėmimo kvitą. Pageidautina balsadėžė, kad komisijos narys priimtus užpildytus balsavimo vokus galėtų įmesti į balsadėžę, taip vokai būtų saugomi tą balsavimo dieną.

Pirmąją balsavimo iš anksto dieną, birželio 25-ąją, visoje Lietuvoje balsavo tik 4265 rinkėjai.  Tuo tarpu Prezidento rinkimų pirmajame rate vien Vilniuje iš anksto balsavo 9911 rinkėjų, Kauno mieste – 3686 rinkėjai. Užsienyje esančiuose kariniuose vienetuose balsavo 91 rinkėjas. Specialiuose paštuose birželio 25-ąją dieną balsavo 5039 rinkėjai. Iš viso pirmąją balsavimo dieną balsavo 9394 rinkėjai.

Gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimuose vokais balsavo 152 952 rinkėjai: iš jų 61 271- savivaldybėse iš anksto, specialiuose paštuose – 14 709, namuose 76 812, misijose – 106.

Balsavimo iš anksto duomenys skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapyje.