Iniciatyvinė grupė, sudaryta dėl tabako kontrolės įstatymo iniciatyvos įgyvendinimo, nesurinko pakankamai piliečių parašų

2014-07-31

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2014 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-153 įregistravo iniciatyvinę grupę Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo iniciatyvai įgyvendinti.

Iniciatyvinė grupė, sudaryta dėl tabako kontrolės įstatymo iniciatyvos įgyvendinimo, nesurinko pakankamai piliečių parašų

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2014 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-153 įregistravo iniciatyvinę grupę Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo iniciatyvai įgyvendinti. 2014 m. gegužės 21 d. Vyriausioji rinkimų komisija išdavė iniciatyvinei grupei  tūkstantį parašų rinkimo lapų. Lietuvos Respublikos  piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyto 2 mėnesių parašų rinkimo termino paskutinę dieną – 2014 m. liepos 21 d. – iniciatyvinė grupė pristatė 91 užpildytus parašų rinkimo lapus, kuriuose buvo 3 112 piliečių parašų, ir 29 elektroniniu būdu surinktus parašus.

 Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo 9 ir 11 straipsniais nusprendė:

"Pripažinti, kad iniciatyvinė grupė įstatymų leidybos iniciatyvai įgyvendinti per nustatytą terminą nesurinko 50 tūkstančių piliečių parašų."