VRK partijų atstovus kviečia į pasitarimą

2014-10-09

Kitą antradienį, spalio 14 d., Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) rengia pasitarimą svarbiais 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų klausimais. Kviečiami dalyvauti politinių partijų atstovai ir rinkimų štabų vadovai.

VRK partijų atstovus kviečia į pasitarimą

Kitą antradienį, spalio 14 d., Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) rengia pasitarimą svarbiais 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų klausimais. Kviečiami dalyvauti politinių partijų atstovai ir rinkimų štabų vadovai.

Pasitarimo metu VRK nariai bei sekretoriato darbuotojai suteiks išsamią informaciją apie politinės kampanijos dalyvių registravimą, reikalavimus rinkimų komisijų nariams, apie pareiškinius dokumentus ir užstatą, dokumentų pateikimą elektroniniu būdu (EDEPAS), apie politinės reklamos skleidimą ir rinkimų agitacijai skirtas laidas, apie mažareikšmių daiktų deklaravimą. Pasitarime taip pat numatoma pasitarti, kokių priemonių reikėtų imtis prieš rinkėjų papirkimą ir kitus rinkimų įstatymo pažeidimus. 

Pasitarimas vyks VRK patalpose (Gynėjų g. 8, Vilniuje, 210 kab.), pradžia – 9 val. 30 min.

Dalyvius prašome iš anksto registruotis tel. (8 5) 239 6969 arba el. p. reda.daniskeviciute@vrk.lt

Pasitarimus visuomeninių rinkimų komitetų atstovams ir asmenims, kurie numato patys išsikelti kandidatais į savivaldybės tarybos narius – merus, numatoma surengti vėliau.

Ateityje taip pat planuojama surengti mokymus politinės kampanijos dalyvių iždininkams, pasitarimus žiniasklaidos atstovams. Tradiciškai rinkimų stebėtojus moko, rinkimų stebėjimo užduotį suformuluoja juos stebėti rinkimų deleguojančios politinės partijos, kandidatai. Tokiuose pasitarimuose dažnai dalyvauja VRK, savivaldybių rinkimų komisijų atstovai, kurie informuoja, kaip organizuojami rinkimai, kaip įgyvendinami įstatymo reikalavimai. Rinkimų komisijų nariams rengiami mokymai internetu  dirbti su kompiuterinėmis programomis, taip pat organizuojami pasitarimai įvairiais rinkimų organizavimo klausimais.